Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

VESTI

Izložbе

2014. godina

Virtuelna izložba „Stari bukvari iz fonda Univerzitetske biblioteke“ u okviru manifestacije Dani evropske baštine 2014. godine.

U okviru manifestacije Dani evropske baštine, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ predstavlja virtuelnu izložbu „Stari bukvari iz fonda Univerzitetske biblioteke“.

Više

Obeležavanje Dana Instituta Konfucije: Korak bliže Kini

Povodom Dana Instituta Konfucije u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ 26.09.2014. održaće se promocija Almanaha Instituta Konfucije i izložba knjiga i radova o Kini.

Više

IZLOŽBA

Pozivamo Vas u Umetnički centar Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ na otvaranje izložbe „Čulo dodira“ Nemanje Nikolić Prike. Izložba će biti otvorena 21. oktobra u 19 časova.

Više

Otvorena izložba knjiga iz posebne biblioteke Mihajla Idvorskog Pupina

Izložba knjiga iz posebne biblioteke Mihajla Idvorskog Pupina otvorena je 15. aprila 2011. godine u 12 časova u izložbenom prostoru u parteru Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković".

Katalog

Izložba slika Vesne Petrić (dev. Antonić) „Imaginarni bestijarijum“

Pozivamo Vas u Umetnički centar Univerzitetske biblioteke na otvaranje izložbe slika Vesne Petrić (dev. Antonić) „Imaginarni bestijarijum“ Izložba će biti otvorena y sredu, 17. avgusta u 20 časova.

Više

IZLOŽBA slika, crteža i objekata Koštane Đurić - Konji

Pozivamo Vas u Umetnički centar Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“, Bulevar kralja Aleksandra 71, na otvaranje izložbe slika, crteža i objekata Koštane Đurić „KONJI“. Izložba će biti otvorena y četvrtak, 7. avgusta u 19 časova.

Više

Izložba crteža

U Umetničkom centru Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković” od 01. jula je otvorena Izložba crteža proistekla iz saradnje Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i Umetničkog centra Biblioteke. Na izložbi su predstavljeni radovi Stefana Ljumova, Nemanje Simića i Nikolije Tubić.

Više

Izložba "Večernji akt"

U Umetničkom centru Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković” od 16. juna 2014. godine otvorena je izložba proistekla iz saradnje Akademije lepih umetnosti u Beogradu i Umetničkog centra Biblioteke.

Više

Prva kolekcija sive literature u Srbiji

Povodom Svetskog dana knjige i autorskih prava Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" 23. aprila 2014. u 12 časova u sali na prvom spratu predstavlja početak rada na prvoj kolekciji sive literature u Srbiji.

Više

Otvaranje Male prostonarodne digitalne čitaonice

Povodom Dana studenata 4. aprila u 11 časova Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ otvara Malu prostonarodnu digitalnu čitaonicu i počinje da pruža nove bibliotečke usluge akademskoj zajednici Srbije.

Više

PREMIJERA: Uvod u istoriju antičke Grčke - kurs Univerziteta Jejl

U okviru obeležavanja međunarodne nedelje slobodnog pristupa edukaciji Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ 12. marta 2014. godine u 18 časova predstavlja predavanja profesora Donalda Kejgana Uvod u istoriju antičke Grčke sa titlovima na srpskom jeziku.

Više

XV MEĐUNARODNA SMOTRA ARHEOLOŠKOG FILMA

Narodni muzej u saradnji sa brojnim institucijama, među kojima je i Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, organizuje XV Međunarodnu smotru arheološkog filma, koja će se održati od 27. marta do 03. aprila 2014. u atrijumu Narodnog muzeja.

Više

IZLOŽBA Srbija - Lepote Balkana

U Umetničkom centru Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković" u utorak, 8. aprila u 19:00 biće otvorena izložba Veslija Čenela "Srbija - Lepote Balkana - Iz ugla jednog Amerikanca".

Više

IZLOŽBA Nacionalni dan knjige: Jovan Jovanović Zmaj

U čast Nacionalnog dana knjige, 28. februara, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ otvara virtuelnu izložbu Jovan Jovanović Zmaj u fondu Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“

Više

IZLOŽBE Nove strane knjige 2013

U Univerzitetskoj biblioteci postavljena je izložbe Nove strane knjige 2013 na kojoj je izloženo preko četiri stotine inostranih izdanja nabavljenih tokom prethodne godine. Izložba će trajati do 15 marta, a sve izložene publikacije moguće je rezervisati elektronskom poštom (exchange@unilib.bg.ac.rs).

Katalog

2013. godina

IZLOŽBA Umetnost i pečatnja Miloševog doba

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ ima čas pozvati vas, u utorak 17. XII 2013. godine u 17 časova na otvaranje izložbe „Umetnost i pečatnja Miloševog doba: Novi život ikona iz dvorske crkve Miloša Obrenovića“.

Više

IZLOŽBA: Herta Miler - Začarani krug reči

U organizaciji Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ i Goethe-Instituta u Beogradu 20. septembra 2013. u 19 časova otvorena je putujuća izložba „Herta Miler: Začarani krug reči“.

Više

 

IZLОŽBА: Nоvе strаnе knjigе u 2012. gоdini

U Univеrzitеtskој bibliоtеci pоstаvlјеnа је izlоžba "Nоvе strаnе knjigе 2012" nа kојој је izlоžеnо оkо tri stоtinе inоstrаnih izdаnjа nаbаvlјеnih tоkоm prеthоdnе gоdinе. Izlоžbа ćе trајаti dо 20. аprilа, а svе izlоžеnе publikаciје mоgućе је rеzеrvisаti еlеktrоnskim putеm.

Više | Katalog

 

VIRTUELNA IZLOŽBA povodom Nacionalnog dana knjige

Povodom Nacionalnog dana knjige Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ predstavlja katalog izložbe „Sto godina Miloša Crnjanskog: iz fonda Univerzitetske biblioteke“ iz 1993. godine i pismo Miloša Crnjanskog Anici Savić Rebac iz 1919. godine. Predstavljamo i izbor najstarijih ili prvih izdanja dela Miloša Crnjanskog koja su dostupna za pozajmicu u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ i pozivamo vas da ih pročitate.

Katalog izložbe i izbor izdanja dela Miloša Crnjanskog su dostupni na ovom linku.

 

IZLOŽBA: Štampano izdanje Sretenjskog ustava iz 1835. godine

Povodom 15. februara, Dana državnosti Republike Srbije, u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković” obeležava se sećanje na Prvi srpski ustanak i na Sretenjski ustav izložbom nekoliko retkih eksponata, uključujući i štampano izdanje Sretenjskog ustava iz 1835. godine.

Više

 

IZLOŽBA: Kamen u arhitekturi i umetnosti

U četvratak, 07. 02. 2013. u 19 časova u galeriji Umetničkog centra Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković" otvorena je izložba "Kamen u arhitekturi i umetnosti" na kojoj će stvaraoci iz Srbije, Hrvatske i Makedonije predstaviti mozaike, skulpture i arhitektonske projekte nagrađene na prvoj međunarodnoj izložbi "Kamen u arhitekturi i umetnosti" održane u Kragujevcu od 15. – 18. 03. 2012. u organizaciji udruženja Kamen Srbije i Kamena kolonija.

Više

 

2012. godina

 

Dаni еvrоpskе bаštinе u Univеrzitеtskој bibliоtеci

U оkviru mаnifеstаciје „Dаni еvrоpskе bаštinе“  оd utоrkа 25.09. dо čеtvrtkа 27.09.2012. zаintеrеsоvаni grаđаni mоgu dа pоsеtе spоmеn sоbu Isidоrе Sеkulić, kао  i оstаlе dеlоvе istоriјski zаnimlјivе zgrаdе Univеrzitеtskе bibliоtеkе „Svеtоzаr Маrkоvić“ оd utоrkа dо čеtvrtkа u 13 čаsоvа.
U pеtаk, 28.09.2012. u 13 čаsоvа u Univеrzitеtskој bibliоtеci ćе u оkviru mаnifеstаciје biti оdržаnо prеdаvаnjе Znаčај zаdužbinаrstvа zа Univеrzitеtsku bibliоtеku „Svеtоzаr Маrkоvić“ i prеdstаvlјаnjе virtuеlnе izlоžbе pоsvеćеnе pоklоnimа Univеrzitеtskој bibliоtеci. Dаnicа Filipоvić, bibliоtеkаr sаvеtnik, i Јеlеnа Đurđulоv, viši bibliоtеkаr, prеdstаvićе virtuеlnu izlоžbu kоја оtkrivа dео blаgа kоје је Univеrzitеtskа bibliоtеkа dоbilа putеm pоklоnа оd znаčајnih pојеdinаcа tоkоm 20. vеkа.

Pogledajte virtuelnu izložbu

 

U nаstаvku ciklusа „Serendipity“: King Kоng u Univеrzitеtskој bibliоtеci

U оrgаnizаciјi Univеrzitеtskе bibliоtеkе „Svеtоzаr Маrkоvić“ i Filоlоškоg fаkultеtа u Bеоgrаdu 23. аvgustа 2012. gоdinе u Univеrzitеtskој bibliоtеci оdržаnо је prеdаvаnjе ''King Kоng i simbоlizаm''. Prеdаvаnjе је оdržао јеdаn оd nајuglеdniјih аntоrpоlоgа dаnаšnjicе prоf. dr H. Džејms Birks sа Univеrzitеtа Kаnisius, SАD.

Više

 

Izlоžbа: Stоgоdišnjicа prvоg učеšćа Srbiје nа Оlimpiјskim igrаmа

U Univеrzitеtskој bibliоtеci „Svеtоzаr Маrkоvić“, uоči оtvаrаnjа Оlimpiјskih igаrа u Lоndоnu, pоstаvlјеnа је izlоžbа Stоgоdišnjicа prvоg učеšćа Srbiје nа Оlimpiјskim igrаmа (1912-2012).

Izlоžеnа је grаđа iz bоgаtоg fоndа Bibliоtеkе kоја prаti istоriјаt srpskоg оlimpizmа: mаtеriјаl iz pеriоdikе о оsnivаnju Srpskоg оlimpiјskоg klubа 1910. gоdinе u hоtеlu „Моskvа“, prеrаstаnju klubа u Srpski оlimpiјski kоmitеt, dоkumеnti о prvоm učеšću Srbiје nа Оlimpiјаdi u Stоkhоlmu,  о ulоzi i znаčајu gеnеrаlа Svеtоmirа Đukićа, prvоg dirеktоrа Srpskоg оlimpiјskоg kоmitеtа i prvоg prеdstаvnikа Srbiје u Меđunаrоdnоm оlimpiјskоm kоmitеtu, kао i mоnоgrаfskе publikаciје i dоktоrskе disеrtаciје pоsvеćеnе оvој prоblеmаtici.

Izlоžbu su priprеmili Igоr Živаnоvić, dr Аlеksаndrа Pаvlоvić i Srbislаvа Šаhоvić.

Poster

 

Izlоžbа „Gеnеtički inžеnjеring u službi čоvеčаnstvа“
оtvоrеnа је 27. јunа 2012. gоdinе u prizеmlјu Univеrzitеtskе bibliоtеkе „Svеtоzаr Маrkоvić“.

Više | Pozivnica | Katalog

 

Оdržаn razgovor na temu “Normalizacija kulture u depolitizaciji istorije”

Umetnički Centar Univerzitetske Biblioteke “Svetozar Marković” је 3. јulа 2012. оrgаnizоvао rаzgоvоr sа Nikolоm Radićеm Lucatiјеm o upotrebi kulture i umetnosti u procesu normalizacije, kojim se problematične ideje i akcije uobličavaju u kulturno prihvatlјive forme. Razgovor је vođen na osnovu primera koji ilustruju promene karaktera upotrebe mesta od istorijskog značaja i relativizacije kulturnog nasledja manjina u post-tranzicionim društvima, primenom “normalizacije” u projektima stvaranja etničkih monokultura u okviru zajedničkog ex-Yu i evropskog kulturnog prostora.
Razgovoru, koji je organizovan u sklopu izložbe “Rusalka”, је prеthоdiо prikaz same izložbe, sa projekcijom radova Rafala Jakubowicza, Nikole Radića Lucatija, i drugih umetnika koji se bave dokumentarnim i intervencijom u javnom postoru i komunikaciji. Sam razgovor prеdstаviо је zajednički pokušaj traženja efektivnih metoda subverzije procesa upotrebe i adaptacije kulture u depolitizaciji istorijskog sećanja.

 

U Univerzitetskoj biblioteci
"Svetozar Marković"
povodom Dana Biblioteke, otvorena je izložba

Joca Vujić,
veliki dobrotvor Beogradskog univerziteta i
Univerzitetske biblioteke

u četvrtak 24. maja 2012. u 12 časova

Više | Pozivnica | Katalog

 

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Ambasada Španije u Beogradu,
Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Institut Servantes u Beogradu

Vas pozivaju da pogledate izložbu

HISPANSKE KNjIŽEVNOSTI U SRBIJI NA POČETKU XXI VEKA

Izložba je otvorena u četvrtak, 26. aprila 2012. u 13 sati

Pozdravne reči
Dr Stela Filipi Matutinović, direktor Univerzitetske biblioteke
Prof. dr Aleksandra Vraneš, dekan Filološkog fakulteta u Beogradu
Prof. dr Dalibor Soldatić, upravnik Katedre za iberijske studije

Izložbu otvorili
Francisko de Migel Alvares, zamenik šefa misije, ataše za kulturu Ambasade Španije
Antonio Lasaro Gosalo, direktor Instituta Servantes u Beogradu
Aleksandra Mančić, prevodilac, Institut za književnost i umetnost

Autori izložbe
Nataša Vasiljević i Vuka Jeremić, bibliotekari savetnici Univerzitetske biblioteke

Više | Katalog

 

U Univerzitetskoj biblioteci «Svetozar Marković» je,
povodom 250 godina od objavljivanja pesme Plač Serbiji,
otvorena izložba o njenom autoru,
Zahariju Orfelinu (1726-1785),
jednom od najznamenitijih Srba u XVIII veku.

Više

 

U Univerzitetskoj biblioteci «Svetozar Marković» je,
povodom 250 godina od objavljivanja pesme Plač Serbiji,
otvorena izložba o njenom autoru,
Zahariju Orfelinu (1726-1785),
jednom od najznamenitijih Srba u XVIII veku.

Više

 

 

2011. godina

Univеrzitеtskа bibliоtеkа ''Svеtоzаr Маrkоvić''
Filоlоški fаkultеt Univеrzitеtа u Bеоgrаdu
Institut Sеrvаntеs u Bеоgrаdu
pоzivајu nа оtvаrаnjе izlоžbе

DRАМSKI PISCI ZLАТNОG DОBА ŠPАNIЈЕ
pоvоdоm 330 gоdinа оd smrti Kаldеrоnа dе lа Bаrkе  i
450 gоdinа оd rоđеnjа Lоpеа dе Vеgе

čеtvrtаk, 15. dеcеmbаr 2011. u 13 sаti
hоl Univеrzitеtskе bibliоtеkе

Izlоžbu оtvаrајu 
Frаnsiskо dе Мigеl Alvаrеs
Аtаšе zа kulturu Аmbаsаdе Špаniје
Аntоniо Lаsаrо Gоsаlо
Dirеktоr Institutа Sеrvаntеs u Bеоgrаdu

Prеdstаvnici Kаtеdrе zа ibеriјskе studiје
Prоf. dr Dаlibоr Sоldаtić
Prоf. dr Јаsnа Stојаnоvić

Аutоri izlоžbе
Vukа Јеrеmić i Nаtаšа Vаsilјеvić
bibliоtеkаri sаvеtnici
Katalog | Fotografije

 

Udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića i Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”
Vas pozivaju na izložbu
LjUBIŠINA PISMA

Izložbu je otvorio akademik Radomir Ivanović
u utorak, 29. novembra 2011. godine u 12 časova.

Autor izložbe je dr Mila Medigović Stefanović

Vise o otvaranju izlozbe mozete pronaci ovde

 

U organizaciji
Univerzitetske biblioteke ''Svetozar Marković''
Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Zadužbine Ive Andrića u Beogradu
u četvrtak, 13. oktobra 2011. u 13. sati
otvorena je izložba

Kako je tumačen Ivo Andrić
povodom 100 godina od objavljivanja prvih književnih radova i
50 godina od dodele Nobelove nagrade za književnost

Izložbu su otvorili 
dr Jovan Delić
redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu
Pozdravne reči
dr Stela Filipi Matutinović, direktorka Univerzitetske biblioteke,
prof. dr Aleksandra Vraneš, dekan Filološkog fakulteta u Beogradu,
Dragan Dragojlović, upravnik Zadužbine Ive Andrića u Beogradu
Autori izložbe
Vuka Jeremić i Dragana Mihailović,
bibliotekari savetnici u Univerzitetskoj biblioteci
Katalog | Fotografije sa otvaranja

 

-U Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković” u Beogradu,
povodom 90 godina od osnivanja Biblioteke i polaganja kamena temeljca za novu zgradu
i 85 godina rada u njoj,
otvorena je izložba „Izgradnja Univerzitetske biblioteke 1919-1925”.
Više
U ponedeljak, 10. oktobra 2011. godine od 12 do 14 časova
održana su predavanja zaposlenih posvećena radu Biblioteke
od njenog osnivanja do danas.
Više

-Izložba U godini Gustava Malera
Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković”
Austrijska biblioteka - Umetnički centar
i Austrijski kulturni forum u Beogradu pozivaju Vas na izložbu
3 - 15. oktobar 2011.
Više

-U sredu, 7. septembra 2011. u 19 časova,
u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković”
otvorena je izložba
VREME SIGNALIZMA
Izložbu je otvorio prof. dr Milivoje Pavlović.
Više

-U sredu 18. maja 2011. godine
u 12 časova otvorena je izložba
pod nazivom "Mehanizam iz Antikitere - novi pogled na istoriju otkrića",
u prostorijama Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković".
Pozivnica | Katalog

-19.04.2011. u Univerzitetskoj biblioteci
otvarena je izložba povodom Dana knjige
SUSRET SA KINOM
Donacija Ambasade NR Kine i
knjige o Kini iz fonda Univerzitetske biblioteke
Pozdravne reči:
dr Stela Filipi-Matutinović, direktorka Univerzitetske biblioteke
Liu Junghung, savetnik za kulturu Ambasade NR Kine u Beogradu
Prof. dr Radosav Pušić,
Koordinator univerzitetske saradnje Republike Srbije i NR Kine
Direktor Instituta Konfucije
Katalog - fotografije sa otvaranja

-Otvorena izložba knjiga iz posebne biblioteke
Mihajla Idvorskog Pupina
Izložba knjiga iz posebne biblioteke Mihajla Idvorskog Pupina
otvorena je 15. aprila 2011. godine u 12 časova
u izložbenom prostoru u parteru Univerzitetske biblioteke ''Svetozar Marković''.
fotografije sa otvaranja - virtuelna izložba

-Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković“
i manifestacija “Mihajlo Pupin -Touching the hot spots of life”
od 14. aprila do 14. maja,
u Biblioteci grada Beograda
Više

-Izložba Nove strane knjige 2010
februar-mart 2011
Katalog - Odabrani naslovi

 

2010. godina

-Izložba - Literatura o Tolstoju i Dostojevskom
u fondu Univerzitetske biblioteke
 (decembar 2010).
katalog izložbe

-Izložba o Vasi Pelagiću
katalog izložbe

- Izložba SUSRET SA MEKSIKOM (oktobar 2010)
katalog izložbe
fotografijе

-izlоžbа о Bоžidаru Kаrаđоrđеviću (maj 2010)
katalog izložbe
fotografije

- Izložba SUSRET SA JAPANOM (april 2010)
katalog izložbe
fotografijе

- Izložba NOVE STRANE KNJIGE (mart 2010)

- Izložba "Kanon i odzivi - Astronomska teorija Milutina Milankovića i savremena naukа"
katalog izložbe
fotografije
Prilog Radio-televizije Srbije


2009. godina

- Izlоžbа PUТ SVЕТLОSТI - Brајеvо pismо i оbrаzоvаnjе slеpih u Srbiјi - (14. аpril)
kаtаlоg
fоtоgrаfiје

- Izložba Čarls Darvin u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković”- povodom dvesta godina od rođenja - (mart 2009)
o izložbi

- Izložba LEGAT SVETOZARA M. MARKOVIĆA lekara i narodnog prosvetitelja
кatalog izložbe

- Izložba KNjIGA IZ POKLONA DR LjILjANE BAĆEVIĆ
Biografija Dr Ljiljane J. Baćević

- Izložba NOVE STRANE KNJIGE 2009.
fotografije

- Izložba Gedeon Dunđerski
Veliki dobrotvor Beogradskog univerziteta
katalog izložbe
fotografije sa otvaranja


2008. godina

-24. оktоbrа, pоvоdоm pоtpisivаnjа spоrаzumа о sаrаdnji izmеđu Univеrzitеtа u Hаrkоvu i Univеrzitеtа u Bеоgrаdu, оtvоrеnа је izlоžbа Hаrkоvski univеrzitеt i Srbi : ukrајinskо-srpski оdnоsi. Izlоžbu i kаtаlоg priprеmili Nikоlа Маrkоvić i Dаnicа Filipоvić.
Detaljnije >>
katalog izložbe

-Univerzitetska biblioteka je zaokružila ciklus ''Legende Beogradskog Univerziteta'' u okviru koga su predstavljeni oni profesori sa našeg najstarijeg Univerziteta koji nisu više među živima, a koji su svojom bogatom profesionalnom i van profesionalnom biografijom obogatili duhovni život našeg naroda.
Sadržaj ciklusa

- Izložba Dositej Obradović
otvorena je 23. maja povodom Dana Biblioteke i 200 godina Univerziteta i visokog školstva u Srbiji
Autori izložbe i kataloga su Danica Filipović i dr Nikola Marković.
katalog izložbe

- Izložba i promocija publikacije“Idi za svojom iskrom i nećeš pogrešiti” - Lični fond Miloša N. Đurića u Univerzitetskoj biblioteci
otvorena je 27. marta. Izložbu je otvorio prof. dr Vojislav Jelić. Program je podržao Sekretarijat za kulturu Grada Beograda
Autori izložbe i publikacije su Danica Filipović i dr Nikola Marković.

- Izložba Stvaralačka kritika Dimitrija Mitrinovića
otvorena je 28. februara. Izložbu je otvorio prof. dr Dušan Pajin. Nakon otvaranja, predavanja o Dimitriju Mitrinoviću održali su profesor dr Dušan Pajin i profesor dr Gojko Tešić
Autori izložbe i kataloga su Dragana Mihailović i mr Gordana Lazarević

Slike sa otvaranja izložbe možete pogledati ovde.

 

2007. godina

- Izložba “Karl Line u Univerzitetskoj Biblioteci
otvorena je u decembru povodom trista godina od rođenja Karla Linea. Izložbu je otvorio ambasador Kraljevine Švedske u Srbiji, njegova ekselencija, gospodin Krister Bringeus. Na otvaranju je govorio akademik prof. dr Vladimir Stevanović. Tokom trajanja izložbe održavane su projekcije filma «Expedition Linné» četvrtkom u 18 sati, uz uvodna predavanja profesora sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i razgovor sa posetiocima projekcije.
Autor izložbe je dr Stela Filipi-Matutinović
Detaljnije >>

- Izložba “Jovan Skerlić - Soldat istine” - arhivska zbirka Jovana Skerlića u Univerzitetskoj biblioteci
otvorena je u decembru pod pokroviteljstvom Sekretarijata za kulturu Grada Beograda. Na otvaranju je govorio prof. dr Dragan Simeunović.
Autori izložbe i priređivači knjige Jovan Skerlić - Arhivska zbirka Jovana Skerlića u Univerzitetskoj biblioteci su Danica Filipović i dr Nikola Marković.

- Izložba “Tvrđave na Dunavu”
otvorena je u septembru pod pokroviteljstvom Sekretarijata za privredu Grada Beograda, u okviru manifestacije Dani evropske baštine koja se održava od 3. do 30. septembra 2007. godine i centralne evropske proslave u Beogradu od 20. do 23. septembra, sa temom “Reke-tokovi nasleđa”. Pored izloženih pedesetak slika tvrđava na Dunavu, posetioci su mogli da vide i veoma retke publikacije o Dunavu, kao i karte i bakroreze gradova na Dunavu iz XVIII veka.
Autori izložbe i kataloga su Danica Filipović i dr Nikola Marković.

- Izložba "Pravo glasa - vera u zakon - Sto godina finske parlamentarne demokratije" Ambasade Finske u Beogradu
otvorena je u utorak 15. maja. Izložbu je otvorila Njena ekselencija Anna-Maija Korpi, ambasadorka Finske. U sklopu izložbe održana je i tribina o iskustvima parlamentarne demokratije u Finskoj.

- Izložba ''Knjige iz Tesline lične biblioteke'' Muzeja Nikola Tesla
otvorena je u utorak 20. februara 2007. u Univerzitetskoj bibloiteci ''Svetozar Marković'', u holu na spratu ispred profesorske čitaonice. Izložbu je otvorio Rektor Beogradskog Univerziteta prof. dr Branko Kovačević.

U nastavku programa održana je tribina ''Tesla – genije i vizionar 21 veka''. Tribinu je vodio mr Radivoje Filipović generalni sekretar JUITIKTA.

prof. dr Dejan Raković: "Nikola Tesla i razumevanje kreativnosti"
prof. dr Irena Ćosić: "Tesla i biomedicinski inžinjering"
prof. dr Vaso Milinčević: "Tesla i književnost"
Vesna Radojev: Teslina lična biblioteka

Slike sa otvaranja izložbe možete pogledati ovde.

Govor rektora Beogradskog Univerziteta, prof. dr Branka Kovačevića, na otvaranju izložbe, možete pročitati ovde

Dejan Raković: Tesla i kvantno-koherentna stanja svesti: ‘Case Study’ za razumevanje prirode kreativnosti (word document) (PowerPoint presentation)

Miloje Popović: Polivalentna ličnost Nikole Tesle(word document)

Irena Ćosić: Biorezonancije (PowerPoint presentation)

Univerzitetska biblioteka ''Svetozar Marković'' zahvaljuje se na pomoći u organizovanju ovog događaja udruženju JUITIKT, Privrednoj komori Srbije i Muzeju Nikole Tesle. Posebnu zahvalnost iskazujemo suorganizatoru događaja mr Radivoju Filipoviću.

Virtuelna izložba ''Nikola Tesla'' Univerzitetske biblioteke ''Nikola Tesla'' u Nišu - ni.ac.yu/Bibl/index.htm

Nikola Tesla u fondu Univerzitetske biblioteke ''Svetozar Marković''

 

2006. godina

- Izložba U susret duhu Evrope - evropski gradovi sa starih slika
Na izložbi U susret duhu Evrope predstavljeno je oko 100 starih slika evropskih gradova, koje su odabrane iz knjiga i geografskih atlasa smeštenih u Odeljenju retkosti Univerzitetske biblioteke. Najstariji prikazi gradova preuzeti su iz knjige objavljene 1575. godine. Razvoj gradova se pratio, preko publikacija, od XVII pa sve do početka XX veka.

Autori izložbe su Danica Filipović, Dejan Stojiljković i mr Selman Trtovac.

katalog>>

- Izložba Nove strane knjige u fondu Univerzitetske biblioteke
održana je u oktobru mesecu

- Izložba Doktorati na Univerzitetu u Beogradu
Svaki univerzitet ima dve bitne i nerazdvojne funkcije: stvaranje stručnih i naučnih kadrova i negovanje i dalje razvijanje nauke. Doktoriranje sjedinjuje ove dve funkcije, jer je naučni stepen doktora nauka najviša naučna kvalifikacija stečena školovanjem, a doktorska disertacija treba da bude rezultat originalnog i samostalnog rada u određenoj naučnoj oblasti.

Izložba «Doktorati na Univerzitetu u Beogradu», postavljena povodom Dana Univerzitetske biblioteke «Svetozar Marković», daje istorijski pregled odbrane doktorskih disertacija na Beogradskom univerzitetu, od njihovog uvođenja Zakonom o Univerzitetu iz 1905. do danas. Izložene su najstarije disertacije iz različitih naučnih oblasti, disertacije rektora, nekih od danas najcitiranijih naučnika, ličnosti iz političkog života i članova uprave Univerzitetske biblioteke i Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji. Izložen je i deo lične arhive profesora Filozofskog fakulteta Vojina Milića (1922-1996), koji se bavio sociologijom nauke i istraživao značaj doktorskih disertacija za praćenje naučnog potencijala zemlje.

Univerzitetska biblioteka «Svetozar Marković» je depozitna biblioteka za doktorske disertacije i zakonska je obaveza da se posle promocije sve odbranjene disertacije deponuju u njenom fondu. Nažalost ova zakonska obaveza nije uvek poštovana. Biblioteka je do sada izdala 4 publikacije sa popisima disertacija branjenih u Srbiji i sarađivala na ediciji «Naučnici Jugoslavije».

Na osnovu elektronskog kataloga Biblioteke i popisa disertacija koje su pripremili svi fakulteti, pripremljen je kompakt disk za podacima o oko 11.000 doktorskih disertacija koje se čuvaju u fondovima mreže biblioteka Univerziteta u Beogradu, a podaci su postavljeni i na internet stranicu Biblioteke.

Autor izložbe je dr Stela Filipi Matutinović sa saradnicima iz Odeljenja za naučne informacije i razvoj bibliotečkog sistema i Odeljenja za matičnu i razvojnu delatnost Univerzitetske biblioteke «Svetozar Marković».

 

- Izložba Milutin Milanković - Velikan svetske nauke sa Beogradskog univerziteta
Na izložbi je prikazan životni put Milutina Milankovića (Dalj 1879 – Beograd 1958). Na izložbi se nalaze njegovi naučni radovi, radovi iz oblasti istorije nauke, više izdanja čuvene naučno-popularne knjige «Kroz vasionu i vekove», kopije dokumenata vezane za njegov život i rad, publikacije posvećene njegovom delu i strani časopisi u kojima je citiran a nalaze se u fondu Univerzitetske biblioteke. Autori izložbe i kataloga su dr Stela Filipi-Matutinović i Adam Sofronijević, stručni konsultant je prof. dr Aleksandar Petrović a likovni urednik Nataša Matović.

U okviru izložbe je 01.marta održana Tribina posvećena Milutinu Milankoviću, na kojoj su govorili:

prof. dr Aleksandar Petrović, član odbora SANU za delo Milutina Milankovića:
- Zaostavština Milutina Milankovića -

dr Milan Dimitrijević, naučni savetnik Astronomske opservatorije u Beogradu:
- Milutin Milanković i astronomija -

prof. dr Vladimir Stevanović:
- Biogeografija i Milankovićeva teorija -

katalog izložbe >> opširnije o izložbi >> detalji sa izložbe >>
     
sa otvaranja izložbe >> pozdravne reči >>  
     
prateća izložba fotografija ''Dunav - moja impresija'', аutora Nataše Matović >>

 

2005. godina

- Izložba Vilinske priče ~ Simbolika i značenje bajki
Otvorena je povodom 200 godina od rođenja Hansa Kristijana Andersena.
Osnovna ideja izložbe je da prikaže kako bajke, u maštovitom obliku, svojom jedinstvenom formom i jezikom, na najneposredniji način, pomažu detetu u najvažnijem i najtežem zadatku u njegovom odrastanju ~ da pronađe svoj put i smisao života. Bajka nudi značenja na toliko različitih ravni i obogaćuje detetovo postojanje na toliko načina, da nijedna knjiga ne može pružiti mnoštvo i raznolikost doprinosa takvih priča u životu deteta.
Autori izložbe su Dragana Mihailović i Sunčica Glišić.
katalog>>
fotografije sa otvaranja izložbe>>

- Izložba Nove strane knjige u fondu Univerzitetske biblioteke
održana je u novembru mesecu

- Izložba Stampa Rarissima - Stare i retke knjige štampane u Italiji u XV i XVI veku
Povodom manifestacije „Nedelja italijanskog jezika i kulture u svetu“ koja se održava svake godine poslednje nedelje u mesecu oktobru, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu, priredila je izložbu starih i retkih knjiga iz fonda Odeljenja retkosti Biblioteke, koje su štampane u Italiji u XV i XVI veku.
Autori izložbe su Danica Filipović i Dejan Stojiljković.
katalog>>

- Izložba Šezdeset godina od završetka Drugog svetskog rata
Univerzitetska biblioteka ''Svetozar Marković'' u Beogradu se svojom izložbom Šezdeset godina od završetka Drugog svetskog rata, pridružila obeležavanju šezdesetogodišnjice pobede nad fašizmom koja se 2005. godine proslavlja u celom svetu.
Autori izložbe je Danica Filipović.
katalog>>

- Izložba Sima Lozanić (1847-1935) - Prvi rektor Beogradskog univerziteta - ciklus Jubileji
Izložba povodom stogodišnjice donošenja Zakona o Univerzitetu.
Autori izložbe su Marija Vranić-Ignjačević, mr Dragana Stolić i Dubravka Milošević.

- Izložba Nove strane knjige u fondu Univerzitetske biblioteke
održana je u januaru mesecu

 

2004. godina

- Izložba Putevima balkanskim, izložba vodiča za turiste iz fondova Univerzitetske biblioteke ''Svetozar Marković'' i Biblioteke Matice srpske iz Novog Sada.
Postavljena je u okviru međunarodnog naučnog skupa Sa bedekerom po Jugoistočnoj Evropi koji se, u organizaciji Balkanološkog instituta SANU, Geoekonomskog fakulteta Megatrend univerziteta primenjenih nauka, Gete instituta i Narodnog muzeja.
Izložbu su otvorili prof. dr Đorđe S. Kostić – Balkanološki institut SANU i dr Stela Filipi – Matutinović, v.d. upravnika Univerzitetske biblioteke ''Svetozar Marković'' u Beogradu.
Autori izložbe su mr Nikola Marković i Danica Filipović.

- Izložba o Luki Ćeloviću (1854-1929), velikom dobrotvoru Beogradskog Univerziteta.
Postavljena je povodom 150-godišnjice rođenja
Autori izložbe su mr Nikola Marković i Danica Filipović.
Biografija Luke Ćelovića>>
O Zadužbini Luke Ćelovića - Trebinjca, beogradskog trgovca>>

- Izložba Nove strane knjige u fondu Univerzitetske biblioteke

- Izložba Srpski manastiri u svetskoj kulturnoj baštini UNESCO-a
Otvorena je 28. maja
Izložbu je svečano otvorio rektor Beogradskog univerziteta prof.dr Marija Bogdanović i predsedavajući Komisije Srbije i Crne Gore za UNESKO Jovan Ćirilov
Na otvaranju su govorili dr Tatjana Cvjetićanin, direktor Narodnog muzeja u Beogradu, Ognjen Humo, pomoćnik Ministra spoljnih poslova Srbije i Crne Gore i Sreten Ugričić, direktor Narodne biblioteke Srbije.
Autori izložbe su Bojana Melcer i Vesna Šujica.
opis izložbe>>
katalog>>
virtuelna izložba>>

- Izložba Dva veka od Prvog srpskog ustanka i stvaranje moderne države
Otvorena je 19. februara.
Izložbu je otvorio akademik Andrej Mitrović.
Autori izložbe su mr Nikola Marković i Danica Filipović.
katalog >>

2003. godina

- Izložba Ginter Gras: ''Lumbur'' – grafike
Otvorena je 23. decembra
Organizovana je u saradnji sa Gete institutom Beograd.
Na otvaranju su govorili gospođa Gudrun Krivokapić iz Gete instituta Beograd i dr Stela Filipi Matutinović, v.d. upravnika Univerzitetske biblioteke.

- Izložba Susreti sa poljskom knjigom - ciklus Mi i drugi
Otvorena je 14. novembra
Na otvaranju su govorili g-din Jozef Kaminski, konzul Republike Poljske, g-đa Dagmara Luković i zamenik upravnika Biblioteke dr Stela Filipi Matutinović.
Autor izložbe je Cveta Kostov.

- Izložba Južnoslovenska istraživanja na nemačkom jeziku u 20. veku - ciklus Mi i drugi
Otvorena je 20. oktobra
Na otvaranju su govorili gospođa Gudrun Krivokapić, zamenik upravnika Biblioteke dr Stela Filipi Matutinović i prof. dr Đorđe S. Kostić.
Autori izložbe su Branka Nogić, Ljiljana Stanković, Bojana Melcer, mr Nikola Marković, dr Dejan Ajdačić i mr Dobrila Begenišić iz Narodne Biblioteke Srbije.
detaljnije >>
katalog

Tokom trajanja izložbe održan je Okrugli sto na temu Južnoslovenska istraživanja na nemačkom jeziku u 20. veku, kao i promocija antologije ''Srbi i Nemci'', priređivač Milorad Sofronijević.

- Svečana predaja japanskih knjiga koje biblioteci poklanja The Japan Foundation
Knjige je uručio ambasador Japana u SCG, gospodin Rjuići Tanabe
Održana je u petak, 26. septembra

- Razgovor na temu Nova Evropa i Dimitrije Mitrinović. Povodom 50-godišnjice smrti
održan je 22 septembra.
Govorio je gospodin Dušan Pajin.

- Konceptualizacija u kontekstu digitalnih biblioteka - tribina Internet i društvo
razgovor je održan 20. septembra
govorila je mr Milena Matić, informator savetnik Univerzitetske biblioteke.

- Izložba Ruske izbeglice - članovi SKA/SANU - ciklus Mi i drugi
Otvorena 12. septembra.
Na otvaranju su govorili akademik Predrag Palavestra i v.d. upravnika Univerzitetske biblioteke dr Dejan Ajdačić.
U razgovoru o knjizi Jovana Kačakija Ruske izbeglice u Kraljevini SHS/Jugoslaviji BIBLIOGRAFIJA RADOVA 1920-1944 učestvovali su mr Borjanka Trajković, docent Miroslav Jovanović, Aleksej Arsenjev i autor Jovan Kačaki.
Detaljnije >>

- Predstavljanje knjige Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne, Jana Adamovskog - Tribina Folkloristika
Održano je 10. septembra
Promociju je organizovalo Odeljenje za narodnu književnost - Dom Vojislava M. Jovanovića >>
Na promociji je govorila Agnješka Lasek.

- Izložba Klasična kultura Arapa u fondu Univerzitetske biblioteke ''Svetozar Marković''
Otvorena je 19. juna
Izložbu su otvorili palestinski ambasador, gospodini Badr Akil, prof. dr Rade Božović (Filološki fakultet) i dr Dejan Ajdačić, v.d. upravnika Univerzitetske biblioteke
Autor izložbe i kataloga je Dejan Stojiljković
katalog

- Otvaranje Austrijske biblioteke, poklona austrijske vlade
Biblioteka je svečano otvorena 17. juna

- Jezik i internet - tribina Internet i društvo
razgovor je održan 14. juna
govorila je Biljana Radić (Filozofski fakultet, Novi Sad)

- Internet i globalizacija - tribina Internet i društvo
razgovor je održan 7. juna
govorili su Goran Milovanović (CePit) i Zoran Stefanović (Projekat Rastko)

- Digitalna umetnost - tribina Internet i društvo
razgovor je održan 24. maja
razgovor su organizovali Univerzitetska biblioteka i Centar za proučavanje informacionih tehnologija Beogradske otvorene škole.
govorio Dejan Sretenović (Muzej savremene umetnosti)

- Internet i prevođenje - tribina Internet i društvo
razgovor je održan 10. maja
govorio je prof. Duško Vitas

- Razgovor na temu Srpsko ukrajinski prevodi - ciklus Mi i drugi
održan je 10. maja
učestvovali su Mikola Rjabčuk (Kijev), Dejan Ajdačić i Ala Tatarenko (Lavov)

- Bеоgrаd... u slici, knjizi, dоkumеntu
otvorena je 23. aprila
Оvоm prilikоm оbјаvlјеnа i publikаciја Dvа zаgrlјеnа umа – prеpiskа Svеtislаvа Vulоvićа i Kuzmаnа Cvеtkоvićа. Izlоžbu i publikаciјu prirеdili Nikоlа Маrkоvić i Dаnicа Filipоvić.

- Venecija u književnosti
Otvorena je 24. februara
U okviru izložbe održan je razgovor: "Venecija u književnosti"
U razgovoru su učestvovali: Dragan Velikić, Mileta Prodanović i Aleksandar Gatalica
Izložbu je pripremio dr dejan Ajdačić.
Elektronsko izdanje >>

- Dostupne naučne informacije u Srbiji – šta imamo, kako i koliko koristimo - tribina Internet i društvo
razgovor je održan 22. februara
Mr Biljana Kosanović (rukovodilac Referalnog centra Narodne biblioteke Srbije) je predstavila aktivnosti Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku – KoBSON u nabavci elektronskih časopisa i baza podataka.

- Promocija knjige Zmaj Despot Vuk, Ljiljane Pešikan-Ljuštanović - Tribina Folkloristika
Održana je 5. februara
Promociju je organizovalo Odeljenje za narodnu književnost - Dom Vojislava M. Jovanovića
Na promociji su govorili: nada Milošević-Đorđević, Nenad Ljubinković, Lidija Bošković i autor

- Biblioteke i internet - tribina Internet i društvo
razgovor je održan 25. januara
U razgovoru su učestvovali Mirko Marković (urednik sajta www.biblioteke.org.yu) i Jasmina Ninkov (nacionalni koordinator međunarodnog projekta Pulman XT). Uz razgovor predstavljane su webprezentacije biblioteke i bibliotečkih asocijacija.

- Izložba knjiga poklona Ambasade Japana
Poklon sadrži oko 150 publikacija.
Održana je tokom januara meseca.
Izložbu je pripremilo Odeljenje za nabavku bibliotečkog materijala.

 

2002. godina

- Promocija knjige ''Prakosovo'', Aleksandra Lome - Tribina Folkloristika
Održana je 9. decembra.
Promociju je organizovalo Odeljenje za narodnu književnost - Dom Vojislava M. Jovanovića
Na promociji su govorili: Ljubinko Radenković, Mirjana Detelić i autor, Aleksandar Loma

- Izložba: Nove strane knjige
Održana je tokom decembra meseca.
Izložbu je pripremilo Odeljenje za nabavku bibliotečkog materijala.

- Knjige iz projekta Goethe-Instituta Inter Nationes
Otvorena je 19. novembra
Izložbu je pripremilo Odeljenje za nabavku bibliotečkog materijala.
U okviru izložbe je pripremljen štampani katalog Autori kataloga su Gudrun Krivokapić, rukovodilac Biblioteke Geteovog Instituta u Beogradu i Branka Rajlić, referent za nemačku literaturu.

- Promocija dve knjige zapisa pirotskog folklora, Dragoljuba Zlatkovića - Tribina Folkloristika
Održana je 7. novembra
Promociju je organizovalo Odeljenje za narodnu književnost - Dom Vojislava M. Jovanovića
Na promociji su govorili: Nenad Ljubinković, Dejan Ajdačić, Biljana Sikimić i autor, Dragoljub Zlatković.

- Razgovor Etnografija Srba u Mađarskoj i publikacije Etnografskog instituta SANU
U okviru ciklusa Mi i drugi: srpsko-mađarske kulturne veze
Održan je 5. novembra
Učestvovali su: dr Dušan Drljača, mr Miroslava Lukić-Krstanović, i mr Mladena Prelić.

- Izložba Srpsko-mađarske kulturne veze - ciklus Mi i drugi
Otvorena je 17. oktobra
Autori izložbe su Marija Vranić-Ignjačević i mr Dragana Besara
U okviru izložbe je pripremljen štampani katalog

Tokom trajanja izložbe održana su sledeća predavanja i razgovori:

Srbi i Mađari: uzajamni uticaji u umetnosti i kulturi - 17. oktobra - učestvovali su: akademik Jovanka Kalić, akademik Dinko Davidov i prof. dr Sava Babić

Književno veče posvećeno Petru Miloševiću - 22. oktobra - učestvovali su: prof. dr Sava Babić, mr Gojko Tešić, dr Dejan Ajdačić i prof. dr Petar Milošević.

Veče posvećeno Imreu Kertesu - 24. oktobra - učestvovali su: Viktorija Radič, književni kritičar, i prof. dr Sava Babić.

Veče posvećeno Beli Hamvašu - 31. oktobra - učestvovali su: prof. dr Sava Babić, prof. dr Slobodan Jović, Marija Vranić-Ignjačević, bibliotekar savetnik, i članovi Društva Bele Hamvaša iz Balatonfireda.

Etnografija Srba u Mađarskoj i publikacije Etnografskog instituta SANU - 5. novembra - učestvovali su: dr Dušan Drljača, mr Miroslava Lukić-Krstanović i mr Mladena Prelić.

Promocija knjige Istorija Mađara - 7. novembra - učestvovali su: mr Zoltan Đere, mr Tibor Pal i prof. dr Smilja Marjanović-Dušanić, urednik biblioteke Polis.

 

- Izložba knjiga poklona od Francuskog kulturnog centra
Istovremeno su bile izložene i značajne domaće knjige iz poklona Jugoslovenskog Bibliografskog Instituta
Održana je tokom jula meseca
Izložbu je pripremilo Odeljenje za nabavku bibliotečkog materijala.

- Promocija projekta TEMPUS
Održana je 24. maja, u okviru proslave Dana Biblioteke
Promociju je pripremila i održala dr Stela Filipi-Matutinović, bibliotekar-savetnik, rukovodilac Odeljenja za informacionu i referalnu delatnost, kordinator TEMPUS Projekta.

- Bugarsko-srpske veze u književnosti i kulturi
Otvorena je 24. maja, u okviru proslave Dana Biblioteke
Autori izložbe i kataloga su: dr Dejan Ajdačić, Vera Petrović, mr Dragana Besara i Aleksandra Jovanović

- Norveška književnost Izložba knjiga iz fonda Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković”,
Otvorena je 23. aprila
Autori izložbe su mr Dragana Besara i Aleksandra Jovanović
Urađen je katalog izložbe

- CIL – Kafka – Scheling
Izložba knjiga poklonjenih od Bavarskog ministarstva za nauku i umetnost.
Održana je tokom marta i aprila
Medijski je propraćena preko BEOKULT-a i Prvog programa RTS
Izložbu je pripremilo Odeljenje za nabavku bibliotečkog materijala.

 

2001. godina

- Iz trezora Univerzitetske biblioteke
Otvorena je 24. maja u okviru proslave Dana Biblioteke i jubileja 75 godina postojanja i rada Univerzitetske biblioteke
Izložbu je organizovalo Odeljenje retkosti

- Izložba najnovijih inostranih publikacija iz svih naučnih oblasti dobavljača IPS
Održana je u 24. maja, u okviru teme skupa "Univerzitetske biblioteke, transformacija univerziteta i informatičko društvo"
Izložbu je pripremilo Odeljenje za nabavku bibliotečkog materijala.

- Izložba knjiga iz projekta Goethe-Instituta Inter Nationes za unapređenje bibliotečkih fondova
Otvorena je 8.maja.
Održana je javna prezentacija poklona, uz prisustvo medija, preko izložbe i demonstracija Nemačke nacionalne bibliografije na CD ROM-u
Autori izložbe i kataloga su Gudrun Krivokapić, rukovodilac Biblioteke Geteovog instituta u Beogradu, Branka Rajlić, referent za nemačku literaturu i mr Nikola Marković, v.d. upravnika Univerzitetske biblioteke.

- Skup "Razgovor o bojama u slovenskim kulturama" - Tribina Folkloristika
Održan je 22. januara
Skup je organizovalo Odeljenje za narodnu književnost - Dom Vojislava M. Jovanovića
Učestvovali su: Aleksandar Loma, Ljubinko Radenković, Marta Bjeletić, Snežana Petrović, Jasna Vlajić-Popović, Dejan Ajdačić

 

2000. godina

- Nove ruske knjige u Biblioteci
Izložba knjiga koja je Biblioteka dobila od Skupštine grada u 2000. godini
Održana je tokom novembra meseca
Autori izložbe su Mirka Vlajković i Jelena Đurđulov

- Promocija knjige Makedonski narodni pesni, Zbirka na Mihailo G. Miladinovik - Tribina Folkloristika
Održana je 7. juna
Promociju je organizovalo Odeljenje za narodnu - Dom Vojislava M. Jovanovića, u saradnji sa dr Ilijom Nikolićem, Todorom Dimitrovskim i Petkom Domazetovskim (1999)
Na promociji su govorili: prof. Nenad Ljubinković, prof. Dr Ljubinko Radenković i gost iz Makedonije, i Petko Domazetovski.

- Gete - poslednji univerzalni genije
Izložba je održena tokom marta i aprila, povodom 250. godišnjice Geteovog rođenja, u saradnji sa Geteovim institutom
Izloženo je i jedno od najstarijih izdanja sabranih dela većeg obima na nemačkom jeziku iz 1806. godine.
Autori izložbe i kataloga su Gudrun Krivokapić, rukovodilac Biblioteke Geteovog instituta u Beogradu, Branislava Grbić, Branka Nogić i Branka Rajlić

 

1999. godina

- Slovenske književnosti 20. veka i ideologija
Otvorena je 2. decembra
Autori iuložbe su: Dejan Ajdačić, Vera Petrović, Sanja Kozakević i Dragana Besara

U okviru izložbe održan je Razgovor o odnosu slovenskih umetnosti i ideologije u kome su učestvovali: Nikola Milošević, Irina Subotić, Mileta Prodanović, Aleksandar Jerkov, i Lidija Merenik

- Stručni razgovor o prevodima slovenskih poezija 20. veka na srpski jezik
Održan je 25. novembra
U razgovoru su učestvovali: Miodrag Sibinović, Petar Bunjak, Ljudmila Popović, Biserka Rajčić, Zlata Kocić, Vladimir Jagličić, Jovan Janićijević, Dušan Kvapil, Aleksandra Korda, Bojana Stojanović-Pantović

- Slovenske poezije 20. veka
Otvorena je 11. novembra
Autori izložbe su: Dejan Ajdačić, Vera Petrović i Sanja Kozakević

- Razgovor o Dragutinu Đorđeviću, sakupljaču narodnog blaga iz leskovačkog kraja - Tribina Folkloristika
Održan je 26. oktobra
Razgovor je organizovalo Odeljenje za narodnu književnost - Dom Vojislava M. Jovanovića
U razgovoru su učestvovali: Nada Milošević-Đorđević, Ljubinko Radenković, i Miljana Radovanović

- Predstavljanje Antologije srpske lirsko epske usmene poezije Zoje Karanović - Tribina Folkloristika
Održano je 1. oktobra
Predstavljanje je organizovalo Odeljenje za narodnu književnost - Dom Vojislava M. Jovanovića
Govorili su: Nada Milošević-Đorđević, Jovan Delić, Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, i Zoja Karanović

- Izložba knjiga poklona Nemačkog udruženja izdavača knjiga
Poklon je sadržao oko 200 publikacija izloženih na Sajmu knjiga u Beogradu 1998. godine
Održana je tokom januara i februara meseca
Izložbu je pripremilo Odeljenje za nabavku bibliotečkog materijala.

- Fotografije Vojislava M. Jovanovića
Otvorena je 19. januara
Izložbu su otvorili akademik Miroslav Pantić i upravnik Ivan Gađanski
Autori izložbe su: Sanja Kozakević i Dragana Slavujević

- Razgovor o delovima tela u narodnoj kulturi Slovena - Tribina Folkloristika
Održan je 15. januara
Promociju je organizovalo Odeljenje za narodnu književnost - Dom Vojislava M. Jovanovića
Na promociji su govorili: M. Bjeletić, Aleksandar Loma, B. Sikimić, Lj. Radenković, Dejan Ajdačić

 

1998. godina

- Hilandar u Univerzitetskoj biblioteci
Otvorena je 10. novembra
Izložba je realizovana u saradnji sa Galerijom fresaka Narodnog muzeja u Beogradu i Duhovnim i misionarskim centrom manastira Hilandara “Trojeručica”
Izložbu otvorio mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović, uz pozdravnu reč upravnika Biblioteke Ivana Gađanskog i Kamerni hor Bogoslovskog fakulteta pod upravom dirigenta Predraga Miodraga
Autor izložbe je Bojana Melcer
Autori kataloga su: Bojana Melcer, Stela Filipi-Matutinović i Aleksandar Marinković

Tokom trajanja izložbe održana su sledeća predavanja:

“Manastir Hilandar” - 23. novembra - Predavač: prof. dr Sreten Petković

“Slikarstvo u Hilandaru u doba kralja Milutina” - 3. decembra - Predavač: prof. dr Branislava Todić

 

- Fotografije Vojislava M. Jovanovića
Održana je od 12. do 15. oktobra, u saradnji sa Galerijom Kulturnog centra
Autori izložbe su : prof. Milanka. Todić, Dejan Ajdačić, Sanja Kozakević i Dragana Slavujević
Autori kataloga su: prof. Milanka Todić i Dejan Ajdačić

- Nove strane knjige u Univerzitetskoj biblioteci
Održana je tokom avgusta meseca
Izložbu pripremilo Odeljenje za nabavku bibliotečkog materijala

- Predstavljanje knjiga
“Internet za bibliotekare”, Dušana Surle
“Internet i savremeno poslovanje” urednika Miodraga Ivkovića
Održani su 24. maja, u okviru proslave Dana Biblioteke

- Razgovor o čudima u književnostima i umetnostima Slovena - Tribina Folkloristika
Održan je 20. maja
Razgovor je organizovalo Odeljenje za narodnu književnost - Dom Vojislava M. Jovanovića
u razgovoru su učestvovali: Tatjana Subotin, Ljubodrag Ristić, Dejan Ajdačić, Danica Popović, Mirjana Samardžija-Kostić, Miroslava Gligorijević-Maksimović, Tomislav Jovanović, Janko Maglovski, Tanja Popović, Ljubinko Radenković, Aleksandar Loma, i Biljana Sikimić

- Hajnrih Hajne, život, delo, recepcija
Otvorena je 5. maja
Izložba je organizovana u saradnji sa Gete institutom
Autori izložbe i kataloga su: Aleksandar Marinković i Gudrun Krivokapić, rukovodilac biblioteke Nemačkog kulturnog centra

- Nove strane knjige u Univerzitetskoj biblioteci
Održana je tokom aprila meseca
Izložbu pripremilo Odeljenje za nabavku bibliotečkog materijala

- Razgovor o svadbi u narodnoj kulturi Slovena - Tribina Folkloristika
Održan je 15. januara
Razgovor je organizovalo Odeljenje za narodnu književnost - Dom Vojislava M. Jovanovića
U razgovoru su učestvovali: Aleksandar Loma, Dejan Ajdačić, Biljana Sikimić, D. Đokić, Z. Karanović, Lj. Pešikan-Ljuštanović, Lj. Radenković, i M. Malešević

 

1997. godina

- Predstavljanje Antologije srpske lirske usmene poezije, Zoje Karanović - Tribina Folkloristika
Održano je 8. decembra
Predstavljanje je organizovalo Odeljenje za narodnu književnost - Dom Vojislava M. Jovanovića
U predstavljanju su učestvovali: Nada Milošević-Đorđević, Nenad Ljubinković, Marija Kleut, Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, i Zoja Karanović

- Hajnrih Bel – život i delo
Otvorena je 3. decembra
Izložba je organizovana u saradnji sa Gete institutom
Autori izložbe i kataloga su: Gudrun Krivokapić, rukovodilac biblioteke Nemačkog kulturnog centra i Aleksandar Marinković.

- Dr Ljubomir Durković-Jakšić, naučni savetnik Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” (1907-1997)
Otvorena je 18. marta
Autori izložbe i kataloga su : Danica Filipović i mr Nikola Marković

- Razgovor o hrani i piću u narodnoj kulturi Slovena - Tribina Folkloristika
Održan je 15. januara
Razgovor je organizovalo Odeljenje za narodnu književnost - Dom Vojislava M. Jovanovića
U razgovoru su učestvovali: Aleksandar Loma, Jasna Vlajić-Popović, Dejan Ajdačić, Biljana Sikimić, Mirjana Detelić, i Ana Radić

 

1996. godina

- Biblioteke i nove informacione tehnologije
Otvorena je 24. maja, u okviru proslave Dana Biblioteke
Autor izložbe i kataloga je Stela Filipi-Matutinović

- Britanski putopisci u našim krajevima
Otvorena je 11. marta, u prostorijama Britanskog savet u Beogradu
14. marta izložba je preneta u Univerzitetsku biblioteku
Autori izložbe i kataloga su : Anđa Tošić, Danica Filiipović i Nikola Marković

- Drugi deo razgovora o biljkama u narodnoj kulturi - Tribina Folkloristika
Održan je 7. februara
Razgovor je organizovalo Odeljenje za narodnu književnost- Dom Vojislava M. Jovanovića
U razgovoru su učestvovali: Aleksandar Loma, Marta Bjeletić, Ljubinko Radenković, Biljana Sikimić, Dejan Ajdačić, i Jasna Vlajić-Popović

- Izložbe prinovljenih inostranih publikacija
Tokom godine su održane dve izložbe na kojima su bile izložene pribavljene inostrane publikacije.
Izložbu je pripremilo Odeljenje za nabavku bibliotečkog materijala.

 

1995. godina

- Razgovor o biljkama u narodnoj kulturi Slovena - Tribina Folkloristika
Održan je 20. decembra
Razgovor je organizovalo Odeljenje za narodnu književnost – Dom Vojislava M. Jovanovića
U razgovoru su učestvovali: Elijana Grujić, Aleksandar Loma, Marta Bjeletić, Ljubinko Radenković, Biljana Sikimić, Dejan Ajdačić, i Jasna Vlajić-Popović
Postavljene su i prigodne izložbe prinovljenih publikacija

- Slobodan Selenić – in memoriam
Trajala je od 1. novembra do 1. decembra

- Za sedmu umetnost
Otvorena je 9. oktobra
Izložbu je otvorio prof. dr Dejan Kosanović
Autori izložbe i kataloga su Jasmina Paunović i Dragana Besara u saradnji sa prof. dr Petritom Imamijem i prof. dr Velimirom Abramovićem, kao stručnim konsultantima

- Biblioteka i arhivska građa profesorskog društva u oficirskom zarobljeničkom logoru OFLAG VI C 1943 – 1945.
Otvorena je 24. maja, u okviru proslave Dana Biblioteke
Izložbu otvorio prof. dr Relja Novaković
Autor izložbe i kataloga je Ljiljana Stanković

- Izložba dela iz legata Slobodanke Mićić
Autor izložbe je Branislava Grbić

 

1994. godina

- Dvesta godina Istorije Jovana Rajića
Izložba organizovana povodom prvog izdanja Rajićeve istorije iz 1794. godine
Otvorena je 6. decembra
Izložbu je otvorila dr Nada Popović-Perišić, ministar kulture Republike Srbije
Na otvaranju su govorili upravnik, Ivan Gađanski i dr Marta Frajnd
Autori izložbe i kataloga su: mr Nikola Marković i Danica Filipović

- Štampane srbulje Univerzitetske biblioteke
Izložba organizovana povodom 500. godišnjice štampanja prve srpske knjige.
Otvorena je 24. maja, u okviru proslave Dana Biblioteke
Izložbu otvorio pomoćnik ministra kulture Republike Srbije, mr BrankoBrborić, govorili: upravnik, Ivan Gađanski i prof. dr Jovan Deretić
Autor izložbe i kataloga je Anđa Tošić

- Stefan Mitrov Ljubiša (1824-1878)
Izložba organizovana povodom 170 godina rođenja
Otvorena je 28. februara
Autor izložbe i kataloga je: Danica Filipović

- Izložbe prinovljenih publikacija i publikacija preminulih profesora Univerziteta u Beogradu: Radovana Samardžića, Stevana Kukoleče, Branislava Jankovića, Branka Petranovića i Pavla Savića

 

1993. godina

- Sto godina Miloša Crnjanskog – iz fonda Univerzitetske biblioteke
Održana je tokom oktobra meseca
Autor izložbe i kataloga je mr Aleksandra Pavlović

- Desanka Maksimović – in memoriam
Održana je tokom maja meseca
Autor izložbe je mr Aleksandra Pavlović

- Srbija i Crna Gora kroz stare kartografske i putopisne izvore
Održana je tokom maja meseca
Autor izložbe je mr Siniša Živković

 

1992. godina

- Siniša Stanković (1892-1974)
Izložba je bila postavljena od jula do septembra meseca
Autor izložbe i kataloga je Aleksandra Popović

- Informatika u fondu Biblioteke
Otvorena je 24. maja, u okviru proslave Dana Biblioteke
Autor izložbe je mr Stela Filipi–M atutinović

- Milica Prodanović (IN MEMORIAM)
Autor izložbe je Marija Vranić-Ignjačević
Izložbu je pratio i katalog.

 

1991. godina

- Vasku Popi u spomen
Izložba je organizovana povodom pesnikove smrti
Autor izložbe i kataloga je mr Aleksandra Pavlović

Izložbu je pratilo književno veče na kome je govorio Đorđe Vuković

- Promocija knjige Prospera Merimea “Gusle” - Tribina Folkloristika
Održana je 27. novembra
Promociju je organizovalo Odeljenje za narodnu književnost – Dom Vojislava M. Jovanovića
U promociji su učestvovali: Miroslav Pantić, Miljan Mojašević, Nenad Ljubinković i Mihajlo Pavlović

 

- 150 godina od smrti Laze Kostića
Autor izložbe i kataloga je mr Aleksandra Pavlović

- Velika seoba Srba 1690
Otvorena je 5. marta
Autor izložbe i kataloga je Danica Filipović

- Knjige iz zatvorenog fonda
Autori izložbe su Marija Vranić-Ignjačević i Mirka Vlajković
Autori kataloga su Danica Filipović i Vukosava Lalić

- Dvesta godina Karlovačke gimnazije
Izložbu je otvorio rektor Univerziteta u Beogrtadu, prof. dr Rajko Vračar
Autor izložbe i kataloga je Danica Filipović

 

1990. godina

- Branko Ćopić (1915-1984)
Izložba je organizovana povodom 75. godišnjice rođenja
Autor izložbe je Aleksandra Pavlović

- Boris Pasternak (1890-1960)
Izložba je organizovana povodom 100. godišnjice rođenja
Autor izložbe je Aleksandra Pavlović

- Naučno delo Jovana Cvijića
Izložba je organizovana povodom 125. godišnjice rođenja
Autor izložbe je Branislava Grbić

- Život i rad Jakoba Grima
Otvorena je 25. maja
Izložbu je otvorio upravnik Ivan Gađanski
Izložbu su organizovali Odeljenje retkosti i Odeljenje za narodnu književnost - Dom Vojislava M. Jovanovića
Autor izložbe je dr Helmut Voight, naučni savetnik Univerzitetske biblioteke Humboltovog univerziteta u Berlinu.
U okviru izložbe je organizovana naučna tribina o temi: “Jakob Grim – patriotizam, protestantizam i politika”, na kojoj je govorio dr Miljan Mojašević, profesor Univerziteta u Beogradu.

- Drugi srpski ustanak i stvaranje srpske države
Otvorena je 24. maja, u okviru proslave Dana Biblioteke
Izložbu je organizovalo Odeljenje retkosti.
Urađen je katalog izložbe
Odeljenje retkosti

- Dositej Obradović 1739-1990
Otvorena je 17. aprila, u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom u Berlinu
Izložbu je organizovalo Odeljenje retkosti

- Predstavljanje knjige “Posrednici dveju kultura” – autora dr SimheŠutić-Kabiljo - Tribina Folkloristika
Predstavljanje je organizovalo Odeljenje narodne književnosti - Dom Vojislava M. Jovanovića
U predstavljanju su učestvovali: dr Nikša Stipčević, dr Vida E. Marković, dr Svetozar M. Ignjačević i drugi.

1989. godina

- Dositej Obradović, veliki prosvetitelj srpski
Otvorena je u Kruševcu, 13. novembra, u okviru naučnih i kulturnih skupova posvećenih Dositeju
12. decembra je otvorena u Univerzitetskoj biblioteci
Autor izložbe je Anđa Tošić
Monodrama "Život i priključenija", prikazana je posle otvaranja izložbe u izvošenju Kruševačkog pozorišta. Ulogu Dositeja igrao Momir Bradić. Adaptacija i režija – Nebojša Bradić

- Makijaveli – život i delo
Otvorena prilikom održavanja akademske večeri posvećene Makijaveliju
U okviru izložbe održano je akademsko veče povodom godišnjice Makijavelija, gde su o delu Makijavelija govorili prof. Dr Nikola Milošević, prof. Dr Miladin Životić i dr Kosta Čavoški

- Nesvrstanost – politika mira
Otvorena je povodom devetog Samita nesvrstanih

- Francuska revolucija 1789. godine – povodom 200. godišnjice
Najveći broj izloženih publikacija je iz Posebne biblioteke dr Ota Karmina.
Ilustracije za izložbu pozajmljene su od Francuskog kulturnog centra u Beogradu.

- Dživo Franov Gundulić (1589-1638)
Otvorena je povodom 400 godina od rođenja

- Vatroslav Jagić (1838-1923)
Na izložbi je, pored radova Vatroslava Jagiće prikazano i 10 neobjavljenih Jagićevih pisama koja se čuvaju u arhivskoj zbirci Univerzitetske biblioteke, kao i literatura o njemu.

- Josif Pančić (1814-1889) – povodom 175 godina od rođenja
Izložba je napravljena u saradnji sa Institutom za botaniku Prirodno-matematičkog fakulteta

- Ječam žela kosovka devojka, književno veče i snimanje radio emisije - Tribina Folkloristika
Održano je 20. juna
Predstavljanje je organizovalo Odeljenje za narodnu književnost – Dom Vojislava M. Jovanovića
U predstavljanju su učestvovali: dr Vladimir Cetanović, dr Hatidža Krnjević, dr Novica Petković, i Dubravka Stamenković
Pevali su: Jordan Nikolić i Mara Đorđević, a stihove čitali studenti Pedagoške akademije

- izložba Kosovska bitka u našoj narodnoj poeziji
Otvorena je 25. maja, u okviru proslave Dana Biblioteke
Izložbu je organizovalo Odeljenje za narodnu književnost – Dom Vojislava M. Jovanovića
Autor izložbe je mr Slavica Garonja
Dr Miodrag Maticki, direktor Instituta za književnost i umetnost, govorio je na temu «Kosovska epopeja» .Stihove narodnih pesama iz kososvkog ciklusa govorila glumica Divna Đoković.

- izložba Šest vekova Kosovskog boja
Otvorena je 24. maja, u okviru proslave Dana Biblioteke
Autor izložbe je Anđa Tošić
Izložba je postavljena i u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Prištine, 23. juna
Dan Biblioteke, 24. maj, obeležen je svečanošću kojoj su prisustvovali su predstavnici Univerziteta u Beogradu, predstavnici naučnih i kulturnih institucija, kao i istaknuti naučni, kulturni i bibliotečki radnici.Svečanost je bila posvećena obeležavanju 600 godišnjice Kosovskog boja. Uvodnu reč imala je Stanija Gligorijević, upravnica Biblioteke. Akademik Dejan Medaković govorio je o temi: "Odjek Kosova u likovnoj umetnosti". U programu je učestvovao hor Muzikološkog instituta SANU, sa dirigentom akademikom Dimitrijem Stefanovićem

- Predstavljanje knjige "Nikola Tomazeo i naša narodna poezija", dr Mirjana Drndarski - Tribina Folkloristika
Održana je 6. maja
Predstavljanje je organizovalo Odeljenje za narodnu književnost – Dom Vojislava M. Jovanovića
U predstavljau su učestvovali: akademik prof. Miroslav Pantić, akademik prof. dr Nikša Stipčević, dr Hatidža Krnjević i dr Mirjana Drndarski

 

1988. godina

- Blago manastira Studenice
Izložba je pripremljena u saradnji sa Galerijom SANU
Otvorena je 21. decembra u Galeriji SANU

- Stvaranje Jugoslavije 1918
Otvorena je 20. decembra, povodom obeležavanja 70-godišnjice stvaranja zajedničke jugoslovenske države.
Na izložbi su prikazane mape, fotografije i novinski članci, kao i publikacije o južnoslovenskom pitanju objavljene tokom Prvog svetskog rata.

- 150 godina Univerziteta u Beogradu
Izložba je pripremljena i postavljena zajedno sa Pedagoškim muzejem u Beogradu
Otvorena je 17. novembra u Galeriji SANU
Izložba ke pripremljena u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije

- Promocija knjige "Vukovo nasleđe u evropskoj muzici" Nade Bojić
Održana je 6. oktobra
Promociju je organizovalo Odeljenje za narodnu književnost – Dom Vojsilava M. Jovanovića
Na promociji su govorili: prof. Miljan Mojašević, prof. Nadežda Mosusova i prof. Vlastimir Peričić

- Svečano otvaranje Odeljenja za narodnu književnost u Domu Vojislava M. Jovanovića
Izložba "Vojsilav M. Jovanović – život i delo"
Održano je 25. maja, u okviru proslave Dana Biblioteke
Izložbu je otvorila Milana Đurđulov, rukovodilac odeljenja
Na otvaranju su govorili: Stanija Gligorijević, upravnica Univerzitetske biblioteke, prof. dr Miroslav Pantić i prof. dr Nikša Stipčević

- Posebne biblioteke u fondu Univerzitetske biblioteke
Otvorena je 24. maja, u okviru proslave Dana Biblioteke
Održana je Svečanost posvećena 150 godina Univerziteta u Beogradu
Prisutvovali su predstavnici svih pet univerziteta u SR Srbiji, naučnih i kulturnih institucija, istaknuti naučni, kulturni i bibliotečki radnici. Na svečanosti su govorili: Stanija Gligorijević, upravnica Univerzitetske biblioteke i prof. dr Slobodan Unković, rektor Univerziteta u Beogradu. Svečanost je propraćena umetničkim programom

- Bajron – 200 godina od rođenja
Izložba je bila propraćena i gravirima iz Bajronovog života.
Uokviru izložbe održano je Književno veče u kome su učestvovali prof. dr Ranka Kuić, prof. dr Dušan Mihajlović i Nada Ćurčija-Prodanović, književni prevodilac

- Jugoslovenska književnost u Nemačkoj Demokratskoj Republici
Izložba je ostvarena u okviru međunarodne saradnje sa Univerzitetskom bibliotekom Humbolt Univerziteta u Berlinu, koja je i priređivač izložbe
Izložbu otvorio prof. dr Rajko Vračar, prorektor Univerziteta u Beogradu
Na otvaranju je govorio autor izložbe: Peter Paul, savetnik Univerzitetske biblioteke u Berlinu

- Svetle skepse Isidore Sekulić
Izložba je pripremljena zajedno sa Narodnom bibliotekom Srbije.
Otvorena je 6. aprila u Narodnoj biblioteci Srbije

- Prinove Sovjetskog kulturnog centra, najnovije izdavačke produkcije SSSR-a
Izložba publikacija iz oblasti društvenih i humanističkih nauka- Izložba poklona Ota Bihalji Merina
Izložba je prikazana u okviru Književne večeri posvećene Oto Bihalji Merinu. Prikazane su i fotografije i njegova lična prepiska

- Tri izložbe prinovljenih monografskih publikacija

- Pet izložbi prinovljenih periodičnih publikacija

 

1987. godina

- izložba Vukovo delo
Održana je tokom decembra meseca
Izložena su i tri originalna Vukova pisma upućena Knezu Milošu, koja se čuvaju u zbirci arhivske građe u fondu retkosti Univerzitetske biblioteke.

- Ruđer Bošković
Održana je u novembru mesecu, povodom 200 godina rođenja Ruđera Boškovića.

- Titova dela i knjige o Titu
Održana je u oktobru mesecu, povodom 50 godina dolaska Tita na čelo KPJ

- 50 godina Ekonomskog fakulteta u Beogradu
Otvorena je 24. septembra u Sava Centru

- izložba Vuk Stefanović Karadžić – 200 godina od rođenja
Postavljena je od 24. juna do 24. avgusta u Biblioteci inostrane literature u Moskvi
Autor izložbe je Nikola Marković

- Predstavljanje knjige "Živjeti nakon historije", dr Rudija Supeka
Održano je 2. juna, u saradnji sa Filozofskim društvom Srbije
U razgovoru su učestvovali: dr Milan Damjanović, dr Zagorka Golubović, Trivo Inđić, dr Nebojša Popov, dr Miladin Životić i dr Rudi Supek

- Miloš Đurić
Održana je povodom 20 godišnjice smrti
U okviru izložbe održano je Akademsko veče. Govorili su : dr Veljko Korać, dr Ljiljana Crepajac i dr Svetlana Slapšak

- izložba Vuk i Nemci
Otvorena je 22. aprila u Univerzitetskoj biblioteci u Berlinu
Na otvaranju su govorili: upravnik univerzitetske biblioteke u Berlinu i prof. dr Miljan Mojašević (konsultant prilikom pripremanja izložbe)
Autor izložbe je Bogoljub Mazić

- Aleksndar Puškin
Izložba organizovana povodom 150-godišnjice smrti u saradnji sa Sovjetskim domom kulture
U prostorijama Univerzitetske biblioteke postavljena u toku januara, prethodno bila u prostorijama Sovjestskog doma kulture

 

1986. godina

- Svečanost povodom Dana biblioteke
Održana je 23. maja. Program je sadržao:
- Obeležavanje 60 godina rada Biblioteke u sadašnjoj zgradi. Govorila je Stanija Gligorijević, upravnik Biblioteke
- Obeležavanje 800 godina manastira Studenice. Govorio je prof. dr Sreten Petković, šef katedre za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu
- Premijerno je prikazan dokumentarni film o Univerzitetskoj biblioteci, koji su snimili studenti Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu
- Hor Muzikološkog instituta SANU, pod upravom dirigenta dr Dimitrija Stefanovića, izveo je nekoliko duhovnih pesama.
- Otvorena je izložba “Osam vekova Nemanjine Studenice”, organizovana u saradnji sa Galerijom fresaka iz Beograda. Ista izložba je gostovala tokom oktobra meseca u Narodnoj biblioteci u Šapcu.

- Slobodanu J. Jovanoviću u spomen
Održana je povodom 85 godina od rođenja

- Građanski rat u Španiji
Održana je povodom 50. godišnjice španskog građanskog rata

- 13. kongres SKJ
Održana je povodom održavanja Kongresa SKJ.

- Nesvrstani od Beograda do Hararea
Održana je povodom 30. godišnjice osnivanja Pokreta nesvrstanosti i 25. godišnjice Beogradske konferencije.

- Federiko Garsija Lorka
Održana je povodom 50. godišnjice smrti pesnika
Izložba je gostovala u Narodnoj biblioteci “Petar Kočić” u Bijeljini.
U okviru izložbe održano je Akademsko veče. Predavanje “Besmrtnost Lorkine smrti” održao je prof. dr Vladeta Košutić. Stihove su čitali: Olga Savić, Tanasije Uzunović i Ljiljana Tomašić, uz muzičku pratnju Vere Ogrizović

- Izložba radova Iva Frola
Održana je povodom smrti Iva Frola, penzionisanog upravnika Univerzitetske biblioteke

- Izložba Dragana M. Jeremića
Održana je povodom smrti Dragana M. Jeremića, profesora Filološkog fakulteta u Beogradu i poznatog književnog kritičara

- Povodom međunarodne godine mira
Održana je u saradnji sa Jugoslovenskom ligom za mir

- Izložba radova Lomonosova
Održana je povodom 250-godišnjice rođenja velikog ruskog naučnika Lomonosova, u saradnji sa Kulturnim centrom SSSR-a.

- Svečana akademija
Održana je povodom 200-godišnjice rođenja braće Grim
Na temu “Šta će nama braća Grim?” govorio je prof. dr Miljan Mojašević
Na temu “Interesovanje Vilhema Grima za srpsku narodnu književnost” govorio je prof. dr Mirko Krivokapić
Pesmu “Dioba Jakšića” čitao Branislav Jerinić, a metričku verziju prevoda te pesme na nemački jezik Jakoba Grima pročitala je Brigita Simić, lektor Odseka za germanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. (U holu Biblioteke je još uvek trajala izložba “Braća Grim – 200 godina od rođenja” koja je postavljena krajem 1985. godine)

- Povodom 40-godišnjice osnivanja UNESKO-a
Izložba publikacija koje je izdao UNESKO, a Biblioteka ih primila kao depozitni centar za njihove publikacije

 

1985. godina

- Svečanost povodom dogradnje, sanacije i rekonstrukcije zgrade Univerzitetske biblioteke
Održana je 11. februara
Svečanosti su prisustvovali: predsednik Predsedništva SR Srbije, Dušan Čkrebić, predsednik Republičkog izvršnog veća SR Srbije, Branislav Ikonić, rektor Univerziteta u Beogradu, akademik dr Vojislav Petrović, Vojin Stajić, rektor Univerziteta umetnosti, književnik Antonije Isaković, potpredsednik Repbuličkog izvršnog veća, Milomir Petrović, predsednik Republičkog komiteta za obrazovanje, Božidar Manić, predsednik Republičkog komiteta za kulturu, izaslanik njegove svetosti patrijarha Srpske pravoslavne crkve, gospodina Germana, sekretar svetog arhijerejskog sinoda, Milan Janković, kao i brojni naučni i kulturni radnici, studenti, bibliotekari i prijatelji biblioteke.
Pozdravnu reč održala je Stanija Gligorijević, upravnica Biblioteke
Na svečanosti su govorili: Dušan Čkrebić, predsednik Predsedništva SR Srbije i akademik prof. dr Vojislav Petrović, rektor Beogradskog univerziteta.
Studenti fakulteta Muzičke umetnosti, Branislav Sisal i Lejla Nikolić, izveli su kraći muzički program.
Otvorena je izložba čija je koncepcija išla u dva smera jedna da ilustruje istorijat nastanka Biblioteke, drugi da napravi sažeti presek kroz fondove Biblioteke
Svečanost upotpunjena objavljivanjem fototipskog izdanja Sretenjskog ustava koji je je ostvaren u saradnji sa Kulturnim centrom Gornji Milanovac

- Svečana akademija povodom 1100 . godina smrti Metodija Solunskog
Održana je 24. maja, u okviru proslave Dana Biblioteke. U okviru proslave održana su Predavanja: predavanje “Delo solunske braće u kulturi srpskog naroda” održao je akademik prof. dr Dimitrije Bogdanović predavanje “Đirilo i Metodije kao tvorci slovenskog pisma i prvog književnog jezika”, održao je dr Mitar Pešikan
U programuje učestvovao hor Muzikološkog instituta SANU
Priređena je izložba “Ćirilski rukopisi u fondu Univerzitetske biblioteke”

- Bah, Hendl i Skarlati
Održana je povodom trista godina rođenja Baha, Hendla i Skarlatija, u saradnji sa Kulturnim centrom SR Nemačke. Održano je muzičko veče u saradnji sa Muzičkom akademijom

- Mark Tven
Organizovana je povodom stogodišnjice rođenja Marka Tvena.

- Viktor Igo
Organizovana je povodom stogodišnjice smrti Viktora Igoa, u saradnji sa Francuskim kulturnim centrom. U okviru izložbe održano je Književno veče sa predavanjima dr Nikole Bertolina, “Viktor Igo – osporavani pesnik” i dr Mihaila Pavlovića “Viktor Igo kod Jugoslovena”.

-Đerđo Lukačo
Organizovana je povodom stogodišnjice rođenja Đerđa Lukača.

- Ernest Bloh
Organizovana je povodom stogodišnjice rođenja Ernesta Bloha

- Izložba o završnim operacijama za oslobađanje Jugoslavije
Organizovana je povodom Dana pobede

– Marku Šagalu u spomen
Organizovana je povodom smrti Marka Šagala

- Redovno su priređivane izložbe prinova po naučnim oblastima, radi informisanja korisnika

 

1984. godina

- 7 univerziteta Nemačke Demokratske Republike u svetlu njihove izdavačke delatnosti
Izložbu je, 4. oktobra, otvorio prof. dr Milan Mirić, prorektor Univerziteta u Beogradu
Napravljena je u saradnji sa Humbolt univerzitetom iz Berlina
Govorili dr Peter Paul, zamenik direktora Univerzitetske biblioteke Humbolt univerziteta i upravnik Biblioteke
Prisustvovali su predstavnici Univerziteta i Biblioteke i Klaus Jeger, kulturni ataše DDR u Beogradu.
Izložene publikacije (200) ostale su kao poklon Univerzitetskoj biblioteci.
Cela izložba preneta je u prostorije antikvarnice Matice Srpske, u saradnji sa Bibliotekom Matice Srpske

- Redovno su pravljene izložbe novih knjiga po naučnim oblastima, kao i periodičnih publikacija, radi informisanja korisnika

 

1983. godina

- Redovno su pravljene izložbe novih knjiga po naučnim oblastima, kao i periodičnih publikacija radi informisanja korisnika

 

1982. godina

- Priređeno je više izložbi prinovljenih publikacija

 

1981. godina

- Priređeno je i više izložbi prinovljenih publikacija

 

1980. godina

- Priređeno je 11 izložbi prinovljenih publikacija

 

1979. godina

- Postavljeno je 12 izložbi prinovljenih publikacija

 

1974. godina

- Redovne izložbe prinova postavljala su Odeljenje za obradu bibliotečkog materijala i Odeljenje periodike

 

1973. godina

- Izložba prinova

 

Poslednji put promenjeno: 30/11/2014 15:55

© Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković". Kontakt: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Bulevar kralja Aleksandra 71, Beograd · tel: (+381.11) 3370-509 · faks: (+381.11) 3370-354