Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

USLUGE

Članstvo

Za sve članove je potrebna lična karta i slika u boji formata 30X35mm (format za ličnu kartu).

 

Studenti državnih univerziteta (indeks), nezaposleni (potvrda sa tržišta rada o završenoj višoj ili visokoj stručnoj spremi) i  penzioneri (ček od penzije ) + godišnja članarina.
Studenti privatnih univerziteta (indeks)
+ godišnja članarina.

Poslediplomci i doktorandi (indeks)+ godišnja članarina.

Zaposleni na državnim fakultetima (potvrda o zaposlenju) + godišnja članarina.

Zaposleni na privatnim fakultetima (potvrda o zaposlenju) + godišnja članarina.

Zaposleni (potvrda o zaposlenju) + godišnja članarina.

Maturanti (potvrda iz škole) + članarina.

Privremeno članstvo (lična karta ili pasoš) + članarina.

Ne mogu iznositi publikacije van Biblioteke korisnici koji:

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354