Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

USLUGE

Katalozi

Elektronski katalog

U Univerzitetskoj biblioteci ” Svetozar Marković” u Beogradu je moguće pretraživati publikacije putem elektronskog kataloga (OPAC). OPAC je akronim engleskih reči Online Public Access Catalog (onlajn katalog za javni pristup). OPAC se u Biblioteci koristi od 1989. godine uporedo sa lisnim katalogom. Od 1998. godine se više ne ažurira lisni katalog već se novi podaci unose samo u elektronski katalog. Pozajmica je automatizovana. Obratite pažnju na podatak na elektronskom zapisu da li je knjiga slobodna ili izdata.


Postoje tri tipa pretraživanja elektronskog kataloga: osnovno, izborno i komandno.


Koristite naša uputstva da bi lakše i brže došli do informacije o onome što vas zanima iz našeg bogatog fonda.

Lisni katalozi


IMENSKI KATALOG KNjIGA I DOKTORSKIH DISERTACIJA podeljen je, prema pismu (lat./ćir.) i godini izdanja (do 1963. godine i posle) na 4 celine.


STRUČNI KATALOG KNjIGA sređen je po užim stručnim oblastima.
IMENSKI I STRUČNI KATALOG PERIODIKE za časopise u fondu Biblioteke.
Posebni katalozi su:
· Centralni katalog knjiga Beogradskog Univerziteta - od 1930. godine
· Alfabetski i hronološki katalog stare i retke knjige
· Katalog Biblioteke Doma Vojislava M. Jovanovića
· Katalog ilustracija u starim knjigama i periodici
· Katalog arhivske građe i pseudonima