Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

USLUGE

Cene usluga

 

Prilikom upisa korisnik plaća članarinu, koja važi 365 dana od dana upisa.
Iznos članarine je sledeći:

STUDENTI   

1.500,00 dinara

PROFESORI  UNIVERZITETA 

2.500,00 dinara

DOKTORANDI , POSLEDIPLOMCI                 

2.000,00 dinara

ZAPOSLENI

2.000,00 dinara

NEZAPOSLENI , PENZIONERI  

1.500,00 dinara

STUDENTI I ISTRAŽIVAČI IZ INOSTRANSTVA
ČLANARINA ZA MESEC DANA         


800,00 dinara

PRIVREMENO ČLANSTVO

500,00 dinara
(do 3 dana)
800,00 dinara
(do mesec dana)

MATURANTI 

800,00 dinara

KOLEKTIVNO ČLANSTVO

20.000,00 dinara


KAZNA ZA PREKORAČENjE ROKA VRAĆANjA PO KNjIZI DNEVNO :   15,00 din
TROŠKOVI OPOMENA:
Prva opomena    50,00 dinara
Druga opomena    100,00 dinara
Treća opomena ( pred utuženje )    200,00 dinara


Cene za umnožavanje (fotokopiranje, skeniranje) i koričenje bibliotečkog materijala su:
- jednostrano kopiranje formata A4 5,00 dinara
- dvostrano kopiranje formata A4 10,00 dinara
- jednostrano kopiranje formata A3 10,00 dinara
- dvostrano kopiranje formata A3 20,00
- spiralno koričenje formata A4 40,00 dinara

Skeniranje dokumenata
- po skenu 20,00 dinara
- po specijalnom zahtevu po skenu 50,00 dinara
- kulturna dobra od izuzetnog i velikog značaja po skenu 150,00 dinara

Fotografisanje dokumenata
- po fotografiji 50,00 din
- kulturna dobra od izuzetnog i velikog značaja po fotografiji 150,00 dinara

Cene usluga Odeljenja za naučne informacije i edukaciju

Cene usluga za međubibliotečku pozajmicu

 

 

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354