Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

USLUGE

Bibliografije istraživača

 

Na inicijativu Univerzitetske biblioteke »Svetozar Marković«, u okviru VBS je omogućen onlajn ispis personalnih bibliografija istraživača. Naučni radnici i istraživači iz Srbije mogu izborom linka Bibliografije, na glavnom meniju COBISS.SR, sami da ispisuju svoje personalne bibliografije.

Bibliografije mogu ispisati svi naučni i stručni radnici iz Srbije kojima je dodeljena šifra istraživača i za čije radove postoje zapisi u uzajamnoj bazi podataka.

Šifru istraživača dodeljuje UBSM na osnovu zahteva koji sadrži sledeće podatke

Primer:

Prezime
(i devojačko prezime)
Ime
Srednje slovo

Datum rođenja

Pol (M/Ž)

Oblasti interesovanja i
istraživanja - do 5 odrednica
(CERIF šifrarnik)
Marković
(Petrović)
Saša
R.
01.02.1973.
Ž
S189
S190
S192

Oblasti interesovanja
i istraživanja
(rečima) - do 5 odrednica
Institucija
u kojoj sam zaposlen(a)
Katedra,
odeljenje i sl.
Radno mesto
(Šifrarnik)
Adresa na
poslu
E-mail/telefon/fax
(poslovni)
Menadžment
ljudskih
resursa,
Upravljanje preduzećima,
Računovodstvo
Fakultet
organizacionih
nauka
od 01.10.2000
Katedra za menadžment
ljudskih resursa
34-docent

Jove Ilića 154
11000Beograd

markovic.sasa@fon.rs
tel. +381 11 3950 401
fax. +381 11 3950 200

Zahtev pošaljite na faks: +381 11 3370-354 ili na e-mail: stijepovic@unilib.bg.ac.rs

Telefon za informacije: +381 11 3370-134 (osoba za kontakt: Stijepović Mile)

Detaljnije informacije možete dobiti od kontaktne osobe za onlajn bibliografije Bogoljuba Mazića ili preko e-mail: bibliografije@unilib.bg.ac.rs

O bibliografskim zapisima brinu osposobljeni bibliotekari sa završenim kursom za Bibliografije istraživača na osnovu kojega dobijaju privilegije i za popravljanje zapisa u uzajamnoj bazi podataka.

Informacije o kursevima dobićete u Centru VBS na tel. 2452-945, 2459-473, 2452-350 ili e-mail: vbsservis@nb.rs ili na veb portalu NBS (www.nb.rs). Prijave za kurseve, sa nazivom kursa u prozoru Subject, šaljite na adresu vbsservis@nb.rs


Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354