Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

USLUGE

Međubibliotečka pozajmica

 

Korisnici mogu poručiti putem međubibliotečke pozajmice iz zemlje i inostranstva literaturu koju ne mogu da nađu u bibliotekama u Beogradu.

 

Međubibliotečka pozajmica sa inostranstvom

- sufinansira Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine. Međubibliotečka pozajmica sa inostranstvom se obavlja najvećim delom preko nemačkog elektronskog servisa ''SUBITO-a''. Literatura se naručuje u Odeljenju za naučne informacije i razvoj bibliotečkog sistema.

Knjige i članke moguće je poručiti i putem elektronske pošte, ispunjavanjem elektronskih zahteva za poručivanje knjiga ili članaka i slanjem na adresu medubsm@unilib.bg.ac.rs

Cenovnik:

1. Evropske biblioteke (osim iz Velike Britanije)
- članci iz časopisa 1300,00 ( basic ) odnosno 1500,00 dinara ( zaštićeni, ne prosleđuju se,   nego se štampaju u biblioteci )
- ako je članak preko 20 stranica doplaćuje se prema realnoj ceni
- knjige 3.500,00 dinara

2. BritishLibrary
- članci iz časopisa 1.500,00 dinara, bez obzira na broj strana
- knjige 3.500,00 dinara
- ukoliko British Library posreduje u pozajmici iz neke druge biblioteke u Velikoj Britaniji, plaća se dodatnih 700 dinara.

3. Specijalni zahtevi: (pozajmica iz vanevropskih zemalja, rariteti i sl.)
Realna cena pozajmice koju naplaćuje biblioteka od koje se pozajmljuje + poštanski troškovi za štampane publikacije

Međubibliotečka pozajmica u zemlji

- može se naručiti i putem elektronske pošte, ispunjavanjem elektronskih zahteva za poručivanje za individualne korisnike ili biblioteke i slanjem na adresu pozajmica@unilib.bg.ac.rs

 

Cenovnik:
Cena pozajmice koju naplaćuje biblioteka od koje se pozajmljuje + poštanski troškovi za štampane publikacije

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354