Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРЕПОРУЧЕНИ ЛИНКОВИ

Базе података

Базе података доступне у Србији

 

Комерцијалне базе података доступне преко КоБСОН-а

Web of Science
http://www.isiknowledge.com/?DestApp=WOS&locale=en_US
База података која обухвата преко 8.600 најутицајнијих светских часописа из свих научних области, са библиографским подацима, апстрактима чланака и пописом литературе цитиране у њима. Приступ подацима је плаћен за академске установе у Србији од 2000. године.

SciFinder
http://www.unilib.bg.ac.yu/preporuceni_linkovi/baze/scifinder.php

SCOPUS
http://www.scopus.com/scopus/home.url
База података пбухвата преко 12.000 часописа из природних наука, медицине и друштвених наука, са библиографским подација, апстрактима чланака и пописом литературе цитиране у њима. Приступ је плаћен за академске установе у Србији за последњих 7 година. Садржи комплетну базу података Мedline.

Engineering Village
http://www.engineeringvillage2.org/controller/servlet/Controller?CID=quickSearch&database=1
Највећа светска база података за техничке науке, садржи библиографске податке и апстракте чланака из преко 5.000 часописа, конгресних публикација, техничке документације, патенте и неколико стотина књига у пуном тексту.


Базе података са отвореним приступом

Google Scholar
http://scholar.google.com
Део баѕе података највећег светског претраживача Гугл који обухвата садржаје научног и стручног карактера из свих области. Садржи и линкове на пуне текстове уколико су доступни преко КоБСОН-а или су слободно доступни свима.

NASA Astrophysics Data System Abstract Service
http://www.adsabs.harvard.edu/
Библиографска база података са линковима на пун текст дела укључених чланака из области астрономије, астрофизике и физике.

CiteSeer
http://citeseer.ist.psu.edu/
База података која обухвата литературу из области рачунарских и информационих наука, са линковима на пунне текстове.

ArXiv
http://xxx.lanl.gov/
arXiv је сервис који прикупља електронске верзије пуних текстова радова из области физике, математике, нелинеарних наука, рачунарских наука и квантитативне биологије.

Medline
http://www.nlm.nih.gov/databases/databases_medline.html
Највећа светска база података за медицинске науке. Садржи и линкове на пуне текстове чланака у часописима за које је плаћен приступ за академске установе у Србији или су бесплатно доступни свима у свету.

Agricola
http://agricola.nal.usda.gov/
База података из области биотехничких наука коју на основу свог фонда прави Национална библиотека за пољопривредне науке САД.

 

Иностране базе података на компакт дисковима

• Science Citation Index 1980-2002
• Arts and Humanities Citation Index, 1994,1995,1996,1998-1999
• ERIC (Education), 1977- 1999, у библиотеци
• Agricola (US dept. of agriculture), 1984-1999
• Ulirich`s (International serials database), 1993
• LISA(Libraru and information science), 1969-1999
• UNESCO databases, 1994, 1995, 1996, 1998
• Index Translationum, (cumulative index since1979), 1996, 1997
• Francis, 1991-1995


Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354