Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

Novi bibliotečki servisi
na univerzitetima Zapadnog Balkana (2009)

Tempus projekat 158764-TEMPUS-RS-TEMPUS-JPGR
New Library Services at Western Balkan Universities

Univerzitetska biblioteka ''Svetozar Marković'' je nosilac TEMPUS projekta 158764-TEMPUS-RS-TEMPUS-JPGR, "Novi bibliotečki servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana", koji se realizuje u periodu od 2009. do 2011. godine. U projektu  učestvuju partneri iz regina: Univerzitet u Nišu (Srbija), Univerzitet u Kragujevcu (Srbija), Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli (Bosna i Hercegovina), Univerzitet Crne Gore, kao i partneri iz EU: Univerzitet u Beču (Austrija), Univerzitet u Mariboru (Slovenija) i Middlesex univerzitet (Velika Britanija).

Više o ovom projektu pogledajte na www.westbulnet.com

Poslednji put promenjeno: 25/11/2014 19:09

© Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković". Kontakt: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Bulevar kralja Aleksandra 71, Beograd · tel: (+381.11) 3370-509 · faks: (+381.11) 3370-354