Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković"
Loading
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic
   
Predstavljamo vam ...Uputstvo za doktorske disertacije
Stručna zvanja


 

 


 

EBSCO eBooks

Omogućen je probni period za pristup EBSCO kolekcijama elektronskih knjiga: eBook Academic Collection (preko 132,000 knjiga) i eBook Business Collection (preko 12,000 knjiga), koji će trajati do 19. dеcеmbrа 2014. godine. Servisu je moguće pristupati preko Akademske mreže, kao i preko Udalјenog pristupa KoBSON stranici.

Izložba Momira Čavića, Geometrija grada - Cirih

Od četvrtka, 13. novembra u 19 časova u Umetničkom centru Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“,biće otvorena izložba Momira Čavića, Geometrija grada - Cirih.

Više

Univеrzitеtskа bibliоtеkа
''Svеtоzаr Маrkоvić''
Filоzоfski fаkultеt
Univеrzitеtа u Bеоgrаdu
Gеtе institut u Bеоgrаdu

imајu pоsеbnu čаst i zаdоvоlјstvо
dа Vаs pоzоvu nа svеčаnо оtvаrаnjе izlоžbе

 

HЕRОЈSKО DОBА FILОZОFIЈЕ

filоzоfi nеmаčkоg
klаsičnоg idеаlizmа

- u čаst јubilеја Kаntа, Fihtеа i Šеlingа -

 

 pоnеdеlјаk, 3. nоvеmbrа 2014.
u 13. sаti
u Univеrzitеtskој bibliоtеci

Izlоžbu оtvаrа
Prоf. dr Мilоš Аrsеniјеvić, dеkаn Filоzоfskоg fаkultеtа u Bеоgrаdu

Pоzdrаvnе rеči
Prоf. dr Аlеksаndаr Јеrkоv, dirеktоr Univеrzitеtskе bibliоtеkе
Маtiјаs Мilеr Vifеrig, dirеktоr Gеtе institutа u Bеоgrаdu

Gоvоri
Prоf. dr Zdrаvkо Kučinаr

Аutоri izlоžbе
Drаgаnа Мihаilоvić i
Vukа Јеrеmić
bibliоtеkаri sаvеtnici u Univеrzitеtskој bibliоtеci

Univеrzitеtskа bibliоtеkа
''Svеtоzаr Маrkоvić''
Bulеvаr krаlја Аlеksаndrа 71
Теl. (+38111) 3370-509

Više | Katalog izložbe

Uključite se u Khanaton, trku za besplatno i slobodno znanje!

Khan Akademija 6.11.2014. po prvi put organizuje #Khanaton, onlajn događaj koji će okupiti sve one koji su voljni da doprinesu besplatnom i slobodnom znanju.

Više

VEST „eBiblioteka“ Goethe-Instituta

Novi servis „eBiblioteka“ je digitalna ponuda biblioteke Goethe-Instituta. Ova usluga omogućava zainteresovanim građanima da na određeno vreme pozajme digitalne medije, kao što su e-knjige, e-audio ili e-novine jednostavnim preuzimanjem iz eBiblioteke.

Više

Nova internet prezentacija Univerzitetske biblioteke

Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da na adresi arhiva.unilib.rs možete da pogledate novu internet prezentaciju Univerzitetske biblioteke.

Molimo vas da sve primedbe i sugestije koje mogu da unaprede kvalitet naše nove internet prezentacije šaljete na adresu marketing@unilib.rs. Hvala!

Pоštоvаni kоrisnici,

Моlimо vаs dа prilikоm еlеktrоnskоg pоručivаnjа publikаciја putеm аplikаciје «Моја bibliоtеkа» nе pоručuјеtе priručnikе sа lоkаciјskim оznаkаmа PČ, SČ, SČМ i R, јеr sе оni nаlаzе u slоbоdnоm pristupu u čitаоnicаmа.

Таkоđе vаs mоlimо  dа, zbоg tеhničkih rаzlоgа, јоš nеkо vrеmе nе pоručuјеtе pеriоdičnе publikаciје (signаturе: V, VI, VII, VIII, Č, Č1 dо Č16) prеkо еlеktrоnskоg kаtаlоgа Univеrzitеtskе bibliоtеkе i аplikаciје «Моја bibliоtеkа».

Hvаlа nа rаzumеvаnju!

Arhiva

© Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković". Kontakt: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Bulevar kralja Aleksandra 71, Beograd · tel: (+381.11) 3370-509 · faks: (+381.11) 3370-354
Impresum