Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

O NAMA

Misija i Vizija

 

Poslanstvo, ciljevi i vrednosti


Poslanstvo
Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" (UBSM) je centralna biblioteka Univerziteta u Beogradu i matična biblioteka za sve univerzitetske i visokoškolske biblioteke u Srbiji, kao i za specijalne biblioteke u naučnim institucijama na prostoru Centralne Srbije. Ona sakuplja, čuva i brine se o daljoj upotrebi jedinstvenih zapisa ljudske kreativnosti.

Omogućavajući pristup zapisanom znanju, podstičući i podržavajući protok informacija, UBSM učestvuje u pedagoškom, naučno-istraživačkom, stručnom i umetničkom radu beogradske i srpske akademske javnosti. Ona je čuvar pisanog naučnog i kulturnog nasleđa Univerziteta u Beogradu, a zbog svoje duge istorije, čuva i deo kulturne baštine Srbije.

Univerzitetska biblioteka u Beogradu je obrazovni centar koji sa svojim zbirkama, uslugama i bibliotečko-informatičkim znanjem učestvuje u obrazovnom i naučno-istraživačkom radu Univerziteta, u intelektualnom i stručnom razvoju studenata, kao i u doživotnom obrazovanju svih svojih korisnika.


Ciljevi
- izbor, nabavka, čuvanje i organizovanje pristupa originalnim zapisima ljudske misli i kreativnosti bez obzira na njeno vlasništvo i oblik,

- organizovanje digitalizacije i upravljanje digitalnim zbirkama nastavne i naučne literature uz dosledno poštovanje autorskih prava,

- organizovanje i upravljanje repozitorijima doktorskih disertacija u klasičnom i digitalnom obliku,

- organizovanje bibliotečkih servisa na Internetu i aktivno učešće u programima učenja na daljinu,

- organizovanje i upravljanje informacionim sistemom naučnog rada na Univerzitetu po jedinstvenoj evropskoj metodologiji CRIS,

- sprovođenje bibliografske kontrole za dela nastala pod okriljem Univerziteta u Beogradu i Univerziteta umetnosti u Beogradu,

- podizanje nivoa informacione pismenosti, kao i stručnog i kreativnog razvoja korisnika Biblioteke, kao i samih bibliotekara,

- obezbeđivanje lako dostupnih, bezbednih i prijatnih prostora za raznovrsne korisničke usluge i servise, kao i prostorija za stručan rad zaposlenih,

- upotrebu inovativne tehnologije koja omogućava visok stepen produktivnosti i radnog doprinosa,

- podsticaj za stručnu komunikaciju i saradnju sa partnerskim bibliotekama, fakultetima i drugim obrazovnim ustanovama u regiji i svetu, kao i sa bibliotečkim i obrazovnim ustanovama u zemlji,

- podsticaj razvoja kreativnih ideja i dinamične organizacije koja može da se odazove promeni ciljeva i potrebama Univerziteta,

- stalno povećanje efikasnosti putem vrednovanja radnog doprinosa i uspešnosti rada Biblioteke.

- podsticaj i podrška naučno-istraživačkom i pedagoškom stručnom i umetničkom radu na Univerzitetu,

- organizovanje elektronskih repozitorija i fizičkih kolekcija naučne i nastavne produkcije Univerziteta,

- podrška slobodnom pristupu svim informacijskim izvorima.

Vrednosti

Znanje

- podsticaj i podrška naučno-istraživačkom, pedagoškom, stručnom i umetničkom radu na Univerzitetu,

- organizovanje elektronskih repozitorija i fizičkih kolekcija naučne i nastavne produkcije Univerziteta,

- podrška slobodnom pristupu svim informacijskim izvorima.

Kvalitet

- posvećenost kvalitetu,

- poštovanje visokih standarda stručnog rada,

- zapošljavanje najboljih kadrova, upotreba najboljih sredstava i izvora za stručni rad,

- posvećenost doživotnom obrazovanju radi ličnog usavršavanja i prosperiteta ustanove,

- neprestano poboljšavanje procesa rada, postupaka i usluga radi ispunjavanja ciljeva kojim služimo,

- negovanje visokog nivoa radne etike sa preuzimanjem odgovornosti za rad koji obavljamo.

Etika

- negovanje ravnopravnosti i međusobnog poštovanja ljudi,

- podsticaj na različitost u stavovima i otvorenost ka novim idejama i događajima,

- poštovanje osobenosti i individualnosti svakog pojedinca,

- podsticaj na saosećajnost, empatiju i toleranciju,

- zaštita privatnosti i dostojanstva svakog korisnika i zaposlenih,

- posvećenost zaštiti životne sredine u našem okruženju.

Intelektualne slobode

- obezbeđivanje slobodnog pristupa do servisa na Internetu i informacionih izvora bez obzira na njihovo vlasništvo i oblik,

- podrška samostalnom odlučivanju, istraživačkom i kulturnom razvoju te doživotnom učenju,

- održavanje kolekcija koje zastupaju različita politička uverenja i doktrine.

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354