• O projektu

    Poseban doprinos Univerzitetske biblioteke u razvoju i širenju dobre MOOC prakse predstavlja projekat prevoda kurseva i besplatnog (otvorenog) nastavnog materijala na srpski jezik...

  • O kursevima

    Vreme u kome živimo svedok je intenzivnog razvoja i sve veće popularnosti besplatnih onlajn edukativnih kurseva koje organizuju priznati univerziteti, profesori i stručnjaci iz različitih oblasti...

  • KlUB volontera

    Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ sa posebnim zadovoljstvom angažuje volontere – talentovane pojedince koji su spremni da svojim entuzijazmom daju doprinos radu Biblioteke...