Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

О НАМА

Мисија и Визија

 

Посланство, циљеви и вредности

Посланство
Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" (УБСМ) је централна библиотека Универзитета у Београду и матична библиотека за све универзитетске и високошколске библиотеке у Србији, као и за специјалне библиотеке у научним институцијама на простору Централне Србије. Она сакупља, чува и брине се о даљој употреби јединствених записа људске креативности.

Омогућавајући приступ записаном знању, подстичући и подржавајући проток информација, УБСМ учествује у педагошком, научно-истраживачком, стручном и уметничком раду београдске и српске академске јавности. Она је чувар писаног научног и културног наслеђа Универзитета у Београду, а због своје дуге историје, чува и део културне баштине Србије.

Универзитетска библиотека у Београду је образовни центар који са својим збиркама, услугама и библиотечко-информатичким знањем учествује у образовном и научно-истраживачком раду Универзитета, у интелектуалном и стручном развоју студената, као и у доживотном образовању свих својих корисника.

Циљеви
- избор, набавка, чување и организовање приступа оригиналним записима људске мисли и креативности без обзира на њено власништво и облик,

- организовање дигитализације и управљање дигиталним збиркама наставне и научне литературе уз доследно поштовање ауторских права,

- организовање и управљање репозиторијима докторских дисертација у класичном и дигиталном облику,

- организовање библиотечких сервиса на Интернету и активно учешће у програмима учења на даљину,

- организовање и управљање информационим системом научног рада на Универзитету по јединственој европској методологији CRIS,

- спровођење библиографске контроле за дела настала под окриљем Универзитета у Београду и Универзитета уметности у Београду,

- подизање нивоа информационе писмености, као и стручног и креативног развоја корисника Библиотеке, као и самих библиотекара,

- обезбеђивање лако доступних, безбедних и пријатних простора за разноврсне корисничке услуге и сервисе, као и просторија за стручан рад запослених,

- употребу иновативне технологије која омогућава висок степен продуктивности и радног доприноса,

- подстицај за стручну комуникацију и сарадњу са партнерским библиотекама, факултетима и другим образовним установама у регији и свету, као и са библиотечким и образовним установама у земљи,

- подстицај развоја креативних идеја и динамичне организације која може да се одазове промени циљева и потребама Универзитета,
- стално повећање ефикасности путем вредновања радног доприноса и успешности рада Библиотеке.

- подстицај и подршка научно-истраживачком и педагошком стручном и уметничком раду на Универзитету,

- организовање електронских репозиторија и физичких колекција научне и наставне продукције Универзитета,

- подршка слободном приступу свим информацијским изворима.

Вредности

Знање

- подстицај и подршка научно-истраживачком, педагошком, стручном и уметничком раду на Универзитету,

- организовање електронских репозиторија и физичких колекција научне и наставне продукције Универзитета,

- подршка слободном приступу свим информацијским изворима.

Квалитет

- посвећеност квалитету,

- поштовање високих стандарда стручног рада,

- запошљавање најбољих кадрова, употреба најбољих средстава и извора за стручни рад,

- посвећеност доживотном образовању ради личног усавршавања и просперитета установе,

- непрестано побољшавање процеса рада, поступака и услуга ради испуњавања циљева којим служимо,

- неговање високог нивоа радне етике са преузимањем одговорности за рад који обављамо.

Етика

- неговање равноправности и међусобног поштовања људи,

- подстицај на различитост у ставовима и отвореност ка новим идејама и догађајима,

- поштовање особености и индивидуалности сваког појединца,

- подстицај на саосећајност, емпатију и толеранцију,

- заштита приватности и достојанства сваког корисника и запослених,

- посвећеност заштити животне средине у нашем окружењу.

Интелектуалне слободе

- обезбеђивање слободног приступа до сервиса на Интернету и информационих извора без обзира на њихово власништво и облик,

- подршка самосталном одлучивању, истраживачком и културном развоју те доживотном учењу,

- одржавање колекција које заступају различита политичка уверења и доктрине.

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354