Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

О НАМА

Мисија и Визија

 

Посланство, циљеви и вредности

Посланство
Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" (УБСМ) је централна библиотека Универзитета у Београду и матична библиотека за све универзитетске и високошколске библиотеке у Србији, као и за специјалне библиотеке у научним институцијама на простору Централне Србије. Она сакупља, чува и брине се о даљој употреби јединствених записа људске креативности.

Омогућавајући приступ записаном знању, подстичући и подржавајући проток информација, УБСМ учествује у педагошком, научно-истраживачком, стручном и уметничком раду београдске и српске академске јавности. Она је чувар писаног научног и културног наслеђа Универзитета у Београду, а због своје дуге историје, чува и део културне баштине Србије.

Универзитетска библиотека у Београду је образовни центар који са својим збиркама, услугама и библиотечко-информатичким знањем учествује у образовном и научно-истраживачком раду Универзитета, у интелектуалном и стручном развоју студената, као и у доживотном образовању свих својих корисника.

Циљеви
- избор, набавка, чување и организовање приступа оригиналним записима људске мисли и креативности без обзира на њено власништво и облик,

- организовање дигитализације и управљање дигиталним збиркама наставне и научне литературе уз доследно поштовање ауторских права,

- организовање и управљање репозиторијима докторских дисертација у класичном и дигиталном облику,

- организовање библиотечких сервиса на Интернету и активно учешће у програмима учења на даљину,

- организовање и управљање информационим системом научног рада на Универзитету по јединственој европској методологији CRIS,

- спровођење библиографске контроле за дела настала под окриљем Универзитета у Београду и Универзитета уметности у Београду,

- подизање нивоа информационе писмености, као и стручног и креативног развоја корисника Библиотеке, као и самих библиотекара,

- обезбеђивање лако доступних, безбедних и пријатних простора за разноврсне корисничке услуге и сервисе, као и просторија за стручан рад запослених,

- употребу иновативне технологије која омогућава висок степен продуктивности и радног доприноса,

- подстицај за стручну комуникацију и сарадњу са партнерским библиотекама, факултетима и другим образовним установама у регији и свету, као и са библиотечким и образовним установама у земљи,

- подстицај развоја креативних идеја и динамичне организације која може да се одазове промени циљева и потребама Универзитета,
- стално повећање ефикасности путем вредновања радног доприноса и успешности рада Библиотеке.

- подстицај и подршка научно-истраживачком и педагошком стручном и уметничком раду на Универзитету,

- организовање електронских репозиторија и физичких колекција научне и наставне продукције Универзитета,

- подршка слободном приступу свим информацијским изворима.

Вредности

Знање

- подстицај и подршка научно-истраживачком, педагошком, стручном и уметничком раду на Универзитету,

- организовање електронских репозиторија и физичких колекција научне и наставне продукције Универзитета,

- подршка слободном приступу свим информацијским изворима.

Квалитет

- посвећеност квалитету,

- поштовање високих стандарда стручног рада,

- запошљавање најбољих кадрова, употреба најбољих средстава и извора за стручни рад,

- посвећеност доживотном образовању ради личног усавршавања и просперитета установе,

- непрестано побољшавање процеса рада, поступака и услуга ради испуњавања циљева којим служимо,

- неговање високог нивоа радне етике са преузимањем одговорности за рад који обављамо.

Етика

- неговање равноправности и међусобног поштовања људи,

- подстицај на различитост у ставовима и отвореност ка новим идејама и догађајима,

- поштовање особености и индивидуалности сваког појединца,

- подстицај на саосећајност, емпатију и толеранцију,

- заштита приватности и достојанства сваког корисника и запослених,

- посвећеност заштити животне средине у нашем окружењу.

Интелектуалне слободе

- обезбеђивање слободног приступа до сервиса на Интернету и информационих извора без обзира на њихово власништво и облик,

- подршка самосталном одлучивању, истраживачком и културном развоју те доживотном учењу,

- одржавање колекција које заступају различита политичка уверења и доктрине.

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354