Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

УСЛУГЕ

Чланство

За све чланове је потребна лична карта и слика у боји формата 30X35мм (формат за личну карту).

 

Студенти државних универзитета (индекс), незапослени (потврда са тржишта рада о завршеној вишој или високој стручној спреми) и  пензионери (чек од пензије ) + годишња чланарина.
Студенти приватних универзитета (индекс) + годишња чланарина.

Последипломци и докторанди (индекс) + годишња чланарина.

 

Запослени на државним факултетима (потврда о запослењу) + годишња чланарина.

Запослени на приватним факултетима (потврда о запослењу) + годишња чланарина.

 

Запослени (потврда о запослењу) + годишња чланарина.

 

Матуранти(потврда из школе) + чланарина.

 

Привремено чланство (лична карта или пасош) + чланарина.


Не могу износити публикације ван Библиотеке корисници који:

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354