Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

PROJEKTI

Umetnički centar

   

Crteži Ivane Ranisaveljvić, izvedeni čistim linijama, tušem i perom na belom papiru, povezanih u jedinstven oblik sa predstavama u skoro fetalnom položaju zgrčenih, slobodnolebdećih devojačkih aktova u beskonačnom belom prostoru, sugerišu prefinjeno ali ubedljivo čovekove bazične usamljenosti kao nužne posledice egzistencije bića kao diskontinuiteta. U pokušaju da razume interaktivno jedinstvo spoljašnjeg i unutrašnjeg, punog i praznog Ivana nagoveštava svoju duboku, dominantnu zainteresovanost za neposredna pitanja čovekovog telesnog i duševnog života u kontekstu njegove društvene uslovljenosti. U kolažima ova autorka nastavalja da artikuliše i najsloženije sadržaje, istražujući u isto vreme, stalno, mogućnosti tradicionalnih umetničkih formi i savremenih medija.

Ivana Ranisavljević je rođena 07.12.1983. godine u Beogradu. Student je V godine Fakulteta likovnih umetnosti, na odseku slikarstvo u klasi redovnog prof. Jovana Sivačkog. 

   

Ivana Ranisavljević
Milan Antić

 
 
 
 
 
 
 


 
   

 

 

Milan Antić predstavnik iste generacije Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, reprezentovaće deo svog likovnog opusa nastalog u toku poslednje godine studija, baveći se odnosima „telesnosti“ i „okoline“ u kojoj ona egzistira, i njihovog uzročno-posledičnog estetskog kretanja, a koje za cilj ima predstavljanje svojstvenih socijalno-emocionalnih poruka. 

Milan Antić je rođen 13.09.1984.godine u Beogradu. Student je V godine Fakulteta likovnih umetnosti u klasi prof. Gordana Nikolića.

   
       
   
         

 

 

Poslednji put promenjeno: 25/11/2014 19:08

© Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković". Kontakt: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Bulevar kralja Aleksandra 71, Beograd · tel: (+381.11) 3370-509 · faks: (+381.11) 3370-354