Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

PROJEKTI

Umetnički centar

izložba
ĐUMBIR - MONUMENT GINGER SOCIETY - BEOGRAD

Projekat MONUMENT GINGER SOCIETY za Beograd je deo programa „Intercultural exchange“ i dotiran je od Pro Helvetia-e (Švajcarska)

26. mart - 22. april 2012.
Predavanje i osnivački akt 30. mart 2012.
Univerzitet u Beogradu - Univerzitetska biblioteka «Svetozar Marković»
Bulevar kralja Aleksandra 71, Beograd

 

Umetnici Valerijan Mali i Klara Šiliger (Valerian Maly i Klara Schilliger) planiraju da u toku njihovog četvoronedeljnog  boravka u Beogradu naprave spomenik, odnosno skulpturu posvećenu đumbiru.

Đumbir kao primer rizoma je metafora za ne-hijerarhijske modele, za neograničene mogućnosti rasta, širenja i povezivanja.

Jedan od cijeva projekta MONUMENT GINGER SOCIETY BEOGRAD je da se kroz njegovu realizaciju ostvare kontakti i saradnja sa kulturnim i obrazovnim institucijama iz Beograda.

Projekat u Beogradu je pokrenut na poziv umetničke zadruge „Treći Beograd“ i Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“, finansiran je od Švajcarske kulturne organizacije PRO HELVETIA. Sličan projekat MONUMENT GINGER SOCIETY je već ostvaren u Muzeju umetnosti u Thun-u (Švajcarska) 2010. godine i u Tirani u proleće 2011. godine. Nakon Beograda umetnici nameravaju da projekat prošire i na druge gradove Evrope i sveta.

Spomenička skulptura đumbira je koncipirana za izložbeni prostor galerije Treći Beograd, koja se nalazi u Krnjači, na obali Dunava u blizini Pančevačkog mosta.

Skulptura će biti napravljena od papir mašea starih novina, lokalne i internacionalne štampe, prikupljene u Beogradu. Unutrašnja konstrukcija skulpture je od drveta. Ta konstrukcija je obvijena žičanom mrežom, a način izrade i sam izgled skulpure pomalo podseća na izgled karnevalskih kola.

Podizanje spomenika đumbiru je planirano kao zajednička akcija sa svim zainteresovanim ljudima, umetnicima, komšijama i ostalima, koji bi svojim dobrovoljnim radom doprineli da projekat bude zajedničko delo. Planirano je da projekat, između ostalog, bude ostvaren u saradnji sa  Beogradskim univerzitetom, Univerzitetskom bibliotekom, a posebno sa Univerzitetom umetnosti i Fakultetom muzičke umetnosti. Ova saradnja se ne svodi na puku izradu skulpture. Ideja samih umetnika je da u toku četiri nedelje projekta MONUMENT GINGER SOCIETY BEOGRAD nastanu razne platforme. Na primer Đumbir Lounge; platforma za diskusije o društvenim modelima u današnjem vremenu, o hijerarhijskim i nehijerarhijskim modelima; u kontekstu umetnosti, literature i muzike.

Zamišljeno je i da u toku izgadnje skulpture nastane i đumbir kamp sa đumbir kuhinjom, koja bi svim zainteresovanim ljudima besplatno nudila razne kulinarske varijante đumbira. Taj kamp bi pre svega nudio mogućnost za susretanje i diskusije.

Planirano je da projekat obuhvati i dva predavanja u Univerzitetskoj biblioteci, a od 18. do 21. aprila je planirana radionica i koncert savremene eksperimentalne i elektronske muzike sa Đumbir ansamblom iz Berna (composer-performer ensemble). Tema radionice i koncerta je; „ne-hijararhijski koncepti u umetnosti i muzici“ i uključuje rad na delima: Džona Kejdža (John Cage) "Branches" i "Inlets", Stiva Rajha (Steve Reich) "Pendulum Music", Alvina Lusijea (Alvin Lucier) "Music for Pure Waves Bass Drums and Acoustic Pendulum“ itd.

 

 

 

Poslednji put promenjeno: 25/11/2014 19:08

© Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković". Kontakt: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Bulevar kralja Aleksandra 71, Beograd · tel: (+381.11) 3370-509 · faks: (+381.11) 3370-354