Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

PROJEKTI

Umetnički centar

 @ ≠ @

Dina Belančić i Marija Šujica u svojim radovima pokušavaju da problematizuju sliku kao doskora privilegovani oblik umetnosti. Umetnice, svaka na svoj način, pokušavaju da je demitologizuju uobičajenu reprezentativnu funkciju slike i da je izbace iz reona jednoznačne (ili „jednoumne“) dvodimenzionalne predstave.
Uzimajući predloške sa već utvrđenim značenjem (identitetom), one ih ubacuju u umetnički proces koji ih, zatim, odvaja od njihovog prvobitnog značenja dajući im alternativnu mogućnost gledanja i drugi/drugačiji način tumačenja, jer u novoj slici smisao ne mora da bude takav kakav (na prvi pogled) jeste, baš kao što ni @ ne mora da bude @.
Višeznačnost, kao zamka ili izlaz? – pitanje je sad.

 

Dina Belančić je rođena u Beogradu 1981. godine, gde je diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti, u klasi Čedomira Vasića. Član ULUSA-a je od 2009. godine. Izlagala je na grupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu, na kojima je pokazivala interesovanje za kopiranje, reelaboraciju i reinterpretaciju slike putem novih vizuelnih tahnologija, odnosno bez tradicionalnih slikarskih sredstava i postupaka. Do ove izložbe, njen se rad uglavnom kretao u sferama kompjuterske obrade i digitalnog printa.

Marija Šujica je rođena je u Kruševcu 1981. godine. Trenutno pohađa master studije u Holandiji na Dutch Art Institute. Diplomirala je na Fakultetu Likovnih Umetnosti u Beogradu 2008. u klasi profesora Dragana Jovanovića. Izlagala je na mnogim grupnim i samostalnim izložbama u zemlji i u inostranstvu. Član je ULUS-a od 2009. godine. Njen umetnički rad usmeren je ka istraživanju medijuma kroz konceptualni i opažajni aspekt.

 

 

Poslednji put promenjeno: 25/11/2014 19:08

© Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković". Kontakt: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Bulevar kralja Aleksandra 71, Beograd · tel: (+381.11) 3370-509 · faks: (+381.11) 3370-354