Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

PROJEKTI

Umetnički centar

Izložba
"BAULJANJE"


Predrag Lojanica

U PROSTORU SEĆANjA,
OD POGLEDA DO POKRETA;
TI SI TVOJE TELO;
VASKRSNUĆE TELO.

Vladimir Dražić

 

 
Vladimir Ranković

[…] Kreveti su vojnički, ali, mogu da budu i bolnički, predmet kao predmet – hladan, beo, ljudi su ti koji mu daju, određuju kontekst, pa i funkciju – sede, leže, smeju se, ignorišu se, razgovaraju, ravnodušni su jedni prema drugima, neki su čak i patetično u gestikulaciji… […] Balkan, kao teritorija, područje – sam po sebi je jak simbol, zahvalan za obradu – može da bude i mesto ratovanja, ali i mesto bolovanja, implicira koncepciju stvarnosti svima dobro poznatu.
Interesantna je primena fotografije – ona fiksira vizuelni zapis, ona je svedočanstvo događanja, ali i aktivni deo koncepta. Tako nastaje neka vrsta fotoreportaže, fotografskog eseja – „fotografija nije više opis jednog događaja, ona je postala argument“ (U. Eko). […] Značenjski podtekst ovog rada je višestruk, pored istorijsko-umetničkog, moguće ga je iščitavati i – psihološki, sociološki, istorijski… […]

Tatjana Milosavljević