Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

O NAMA

Vodič kroz biblioteku

Odeljenje za naučne informacije, matičnu i izdavačku delatnost i razvoj bibliotečkog sistema

 

Sekcija za naučne informacije i razvoj bibliotečkog sistema: prati razvoj informacionih sistema iz oblasti nauke i tehnologije; pretražuje baze podataka iz svih naučnih oblasti i priprema ispise; daje usmene informacije na osnovu kataloga i sekundarnih izvora informacija; upućuje korisnike u služenje Bibliotekom, katalozima, priručnicima i bazama podataka; radi sistematsku obuka korisnika naučnih informacija, posebno studenata, postdiplomaca i doktoranata; obavlja međubibliotečku pozajmicu sa bibliotekama u zemlji i inostranstvu; organizuje i priprema tematske izložbe, izradu informatora, vodiča i drugih informacionih materijala o Biblioteci, kreira i održava WEB sajt Biblioteke; radi istraživanja u okviru projekata u oblasti informatike, u skladu sa zahtevima i potrebama Univerziteta ili drugih korisnika; sarađuje na razvoju bibliotečko-informacionog sistema i sistema naučno-tehnoloških informacija na univerzitetima u Srbiji i u sistemu koordinirane nabavke publikacija u štampanom i elektronskom obliku; razvija međunarodnu saradnju.

Sekcija za matičnu delatnost: prati i proučava stanja, potrebe i uslove rada u visokoškolskim bibliotekama i predlaže mere za njihovo unapređenje; prikuplja i analizira podatke o statusu, fondovima, funkcijama i prostoru, opremi i kadrovima visokoškolskih biblioteka; pruža stručnu pomoć visokoškolskim bibliotekama u vidu pojedinačnih kosultacija, održavanja stručnih seminara i obuke bibliotečkih radnika za uzajamnu katalogizaciju i pretraživanje baza podataka; sarađuje sa Univerzitetom, visokoškolskim organizacijama, NBS i svim članicama sistema naučno-tehnoloških informacija na univerzitetima u Beogradu i Srbiji; obavlja metodski rad sa bibliotečkim radnicima i studentima.

Sekcija za izdavačku i kulturnu delatnost: prima, ocenjuje, priprema i uređuje rukopis za štampu; ostvaruje kontakte sa štamparijama i centrima za digitalno izdavaštvo; predlaže i organizuje kulturno-naučne programe: stručne skupove, akademske večeri, savetovanja, tribine, promocije, izložbe; organizuje promocije izdanja Biblioteke i prikuplja i obrađuje dokumentaciju vezanu za programe (najave, pozivnice, press cliping, fotografije); ostvaruje kontakte sa sredstvima javnog informisanja u vezi sa realizacijom programa; uključuje Biblioteku u veće programe koje organizuje Beogradski univerzitet i druge institucije.

 

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354