Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

О НАМА

Водич кроз Библиотеку

Одељење за научне информације, матичну и издавачку делатност и развој библиотечког система

 

Секција за научне информације и развој библиотечког система: прати развој информационих система из области науке и технологије; претражује базе података из свих научних области и припрема исписе; даје усмене информације на основу каталога и секундарних извора информација; упућује кориснике у служење Библиотеком, каталозима, приручницима и базама података; ради систематску обука корисника научних информација, посебно студената, постдипломаца и доктораната; обавља међубиблиотечку позајмицу са библиотекама у земљи и иностранству; организује и припрема тематске изложбе, израду информатора, водича и других информационих материјала о Библиотеци, креира и одржава WEB сајт Библиотеке; ради истраживања у оквиру пројеката у области информатике, у складу са захтевима и потребама Универзитета или других корисника; сарађује на развоју библиотечко-информационог система и система научно-технолошких информација на универзитетима у Србији и у систему координиране набавке публикација у штампаном и електронском облику; развија међународну сарадњу.

Секција за матичну делатност: прати и проучава стања, потребе и услове рада у високошколским библиотекама и предлаже мере за њихово унапређење; прикупља и анализира податке о статусу, фондовима, функцијама и простору, опреми и кадровима високошколских библиотека; пружа стручну помоћ високошколским библиотекама у виду појединачних косултација, одржавања стручних семинара и обуке библиотечких радника за узајамну каталогизацију и претраживање база података; сарађује са Универзитетом, високошколским организацијама, НБС и свим чланицама система научно-технолошких информација на универзитетима у Београду и  Србији; обавља методски рад са библиотечким радницима и студентима.

Секција за издавачку и културну делатност: прима, оцењује, припрема и уређује рукопис за штампу; остварује контакте са штампаријама и центрима за дигитално издаваштво; предлаже и организује културно-научне програме: стручне скупове, академске вечери, саветовања, трибине, промоције, изложбе; организује промоције издања Библиотеке и прикупља и обрађује документацију везану за програме (најаве, позивнице, press cliping, фотографије); остварује контакте са средствима јавног информисања у вези са реализацијом програма; укључује Библиотеку у веће програме које организује Београдски универзитет и друге институције.

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354