Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

О НАМА

Водич кроз Библиотеку

Одељење за научне информације, матичну и издавачку делатност и развој библиотечког система

 

Секција за научне информације и развој библиотечког система: прати развој информационих система из области науке и технологије; претражује базе података из свих научних области и припрема исписе; даје усмене информације на основу каталога и секундарних извора информација; упућује кориснике у служење Библиотеком, каталозима, приручницима и базама података; ради систематску обука корисника научних информација, посебно студената, постдипломаца и доктораната; обавља међубиблиотечку позајмицу са библиотекама у земљи и иностранству; организује и припрема тематске изложбе, израду информатора, водича и других информационих материјала о Библиотеци, креира и одржава WEB сајт Библиотеке; ради истраживања у оквиру пројеката у области информатике, у складу са захтевима и потребама Универзитета или других корисника; сарађује на развоју библиотечко-информационог система и система научно-технолошких информација на универзитетима у Србији и у систему координиране набавке публикација у штампаном и електронском облику; развија међународну сарадњу.

Секција за матичну делатност: прати и проучава стања, потребе и услове рада у високошколским библиотекама и предлаже мере за њихово унапређење; прикупља и анализира податке о статусу, фондовима, функцијама и простору, опреми и кадровима високошколских библиотека; пружа стручну помоћ високошколским библиотекама у виду појединачних косултација, одржавања стручних семинара и обуке библиотечких радника за узајамну каталогизацију и претраживање база података; сарађује са Универзитетом, високошколским организацијама, НБС и свим чланицама система научно-технолошких информација на универзитетима у Београду и  Србији; обавља методски рад са библиотечким радницима и студентима.

Секција за издавачку и културну делатност: прима, оцењује, припрема и уређује рукопис за штампу; остварује контакте са штампаријама и центрима за дигитално издаваштво; предлаже и организује културно-научне програме: стручне скупове, академске вечери, саветовања, трибине, промоције, изложбе; организује промоције издања Библиотеке и прикупља и обрађује документацију везану за програме (најаве, позивнице, press cliping, фотографије); остварује контакте са средствима јавног информисања у вези са реализацијом програма; укључује Библиотеку у веће програме које организује Београдски универзитет и друге институције.

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354