Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

O NAMA

Vodič kroz Biblioteku

Organizacija rada

Odeljenje fondova - monografskih i serijskih publikacija, retkosti i posebne biblioteke za narodnu književnost

 

Odeljenje fondova: smešta, neguje i čuva osnovni fond Bibliteke; rukuje osnovnim fondom i izdaje ga na korišćenje u Biblioteci i van Biblioteke; analizira korišćenje, planiranje smeštaja i trijažiranje fonda; upisuje i vodi evidencije čitalaca i evidenciju o cirkulaciji publikacija; daje informacije o uslovima korišćenja fondova Biblioteke; vrši nadzor u čitaonicama; daje informacije o zbirkama priručnika u čitaonicama; izdaje publikacije dobijene putem međubibliotečke pozajmice; izrađuje mesečne i godišnje statističke preglede korišćenih publikacija; planira rad na reviziji osnovnog fonda Biblioteke; priprema podatke za pokretanje sudskog postupka radi vraćanja publikacija; obavlja metodski rad sa bibliotečkim radnicima, studentima i đacima. nabavlja i kompletira fondove domaće i strane periodike kupovinom, razmenom i poklonom. Vrši prijem i obradu serijskih publikacija; vrši klasifikaciju i inventarisanje serijskih publikacija; vrši unos i održava bazu podataka o serijskim publikacijama Univerzitetske biblioteke; izdaje na korišćenje serijske publikacije i obavlja rad sa korisnicima u okviru čitaonice periodike; rukuje, održava i vrši reviziju fondova serijskih publikacija; organizuje i postavlja izložbe serijskih publikacija.Nabavlja stare i retke publikacije i dokumenta; izuzima retkosti iz opštih fondova; katalogizira i rekatalogizira prinovljene publikacije i dokumenta; popisuje ilustracije, geografske karte i priloge u publikacijama; pruža informacije, izdaje na korišćenje i vodi evidencije o korišćenju fonda retkosti; priprema projekte za objavljivanje pojedinih zbirki, rukopisa i fototipska izdanja retkih primeraka; izrađuje tematske bibliografije, izložbe i kataloge; objavljuje samostalne radove iz oblasti bibliotekarstva, kulturne istorije i istorije knjige; sarađuje sa Narodnom bibliotekom Srbije i visokoškolskim bibliotekama u Srbiji po pitanju evidentiranja i zaštite stare i retke knjige; vodi posebne kataloge prema značaju fonda i posebne evidencije stanja fonda; preduzima mere za fizičku i tehničku zaštitu fonda.

 

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354