Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

О НАМА

Водич кроз Библиотеку

Организација рада

Одељење фондова -  монографских и серијских публикација, реткости и посебне библиотекe за народну књижевност

 

Одељење фондова: смешта, негује и чува основни фонд Библитеке; рукује основним фондом и издаје га на коришћење у Библиотеци и ван Библиотеке; анализира коришћење, планирање смештаја и тријажирање фонда; уписује и води евиденције читалаца и евиденцију о циркулацији публикација; даје информације о условима коришћења фондова Библиотеке; врши надзор у читаоницама; даје информације о збиркама приручника у читаоницама; издаје публикације добијене путем међубиблиотечке позајмице; израђује месечне и годишње статистичке прегледе коришћених публикација; планира рад на ревизији основног фонда Библиотеке; припрема податке за покретање судског поступка ради враћања публикација; обавља методски рад са библиотечким радницима, студентима и ђацима. набавља и комплетира фондове домаће и стране периодике куповином, разменом и поклоном. Врши пријем и обраду серијских публикација; врши класификацију и инвентарисање серијских публикација; врши унос и одржава базу података о серијским публикацијама Универзитетске библиотеке; издаје на коришћење серијске публикације и обавља рад са корисницима у оквиру читаонице периодике; рукује, одржава и врши ревизију фондова серијских публикација; организује и поставља изложбе серијских публикација.Набавља старе и ретке публикације и документа; изузима реткости из општих фондова; каталогизира и рекаталогизира приновљене публикације и документа; пописује илустрације, географске карте и прилоге у публикацијама; пружа информације, издаје на коришћење и води евиденције о коришћењу фонда реткости; припрема пројекте за објављивање појединих збирки, рукописа и фототипска издања ретких примерака; израђује тематске библиографије, изложбе и каталоге; објављује самосталне радове из области библиотекарства, културне историје и историје књиге; сарађује са Народном библиотеком Србије и високошколским библиотекама у Србији по питању евидентирања и заштите старе и ретке књиге; води посебне каталоге према значају фонда и посебне евиденције стања фонда; предузима мере за физичку и техничку заштиту фонда.

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354