Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

О НАМА

Водич кроз Библиотеку

Организација рада

Одељење фондова -  монографских и серијских публикација, реткости и посебне библиотекe за народну књижевност

 

Одељење фондова: смешта, негује и чува основни фонд Библитеке; рукује основним фондом и издаје га на коришћење у Библиотеци и ван Библиотеке; анализира коришћење, планирање смештаја и тријажирање фонда; уписује и води евиденције читалаца и евиденцију о циркулацији публикација; даје информације о условима коришћења фондова Библиотеке; врши надзор у читаоницама; даје информације о збиркама приручника у читаоницама; издаје публикације добијене путем међубиблиотечке позајмице; израђује месечне и годишње статистичке прегледе коришћених публикација; планира рад на ревизији основног фонда Библиотеке; припрема податке за покретање судског поступка ради враћања публикација; обавља методски рад са библиотечким радницима, студентима и ђацима. набавља и комплетира фондове домаће и стране периодике куповином, разменом и поклоном. Врши пријем и обраду серијских публикација; врши класификацију и инвентарисање серијских публикација; врши унос и одржава базу података о серијским публикацијама Универзитетске библиотеке; издаје на коришћење серијске публикације и обавља рад са корисницима у оквиру читаонице периодике; рукује, одржава и врши ревизију фондова серијских публикација; организује и поставља изложбе серијских публикација.Набавља старе и ретке публикације и документа; изузима реткости из општих фондова; каталогизира и рекаталогизира приновљене публикације и документа; пописује илустрације, географске карте и прилоге у публикацијама; пружа информације, издаје на коришћење и води евиденције о коришћењу фонда реткости; припрема пројекте за објављивање појединих збирки, рукописа и фототипска издања ретких примерака; израђује тематске библиографије, изложбе и каталоге; објављује самосталне радове из области библиотекарства, културне историје и историје књиге; сарађује са Народном библиотеком Србије и високошколским библиотекама у Србији по питању евидентирања и заштите старе и ретке књиге; води посебне каталоге према значају фонда и посебне евиденције стања фонда; предузима мере за физичку и техничку заштиту фонда.

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354