Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

O NAMA

Vodič kroz Biblioteku

Nabavka i prijem bibliotečkog materijala

 

Plansko i sistematsko popunjavanje fonda obavlja se kroz selektivnu nabavku publikacija, koja odgovara profilu opštenaučne i centralne biblioteke Beogradskog Univerziteta. Za razliku od specijalizovanih katedarskih i institutskih biblioteka, koje pretežno nabavljaju publikacije vezane za odgovarajuću struku, Biblioteka je orijentisana na nabavku opštih i fundamentalnih dela iz svih naučnih oblasti, sa težištem na društvenim i humanističkim naukama.

Univerzitetska biblioteka nabavlja i popunjava vredne kolekcije kapitalnih izdanja, kao i referensne zbirke u papirnoj ili elektronskoj formi.

Biblioteka je od 1945. godine depozitna za doktorske disertacije sa teritorije Jugoslavije. Od 90-tih godina redovno prima samo disertacije sa Univerziteta u Beogradu.

Poseban značaj ima nabavka udžbeničke literature kao i domaćih i stranih univerzitetskih publikacija i publikacija o univerzitetima.

Zbog selektivnog pristupa, osnovni vid nabavke publikacija u naučnim bibliotekama je kupovina. Kako ovaj način nabavke iziskuje redovna i značajna materijalna sredstva, naročit značaj dobila je tradicionalna razmena knjiga i periodike sa oko 250 srodnih institucija širom sveta. Upravo zahvaljujući razmeni periodike, Biblioteka je i u najtežim prilikama uspela da održi kontinuitet u pristizanju stotinak naslova najznačajnijih stranih naučnih časopisa.

Biblioteka prima veće ili manje poklone od institucija kao što su fakulteti, akademije, pojedine katedre, instituti, naučna društva, ali i od korisnika, profesora univerziteta, naučnih i kulturnih radnika, bilo da je reč o poklonima samih autora, delovima biblioteka ili čak celim bibliotekama. Zaveštanjem je dobijen veliki broj vrednih legata. Zbog nedostatka sredstava za redovnu nabavku domaćih knjiga, posebno je dragocen poklon Jugoslovenskog bibliografsko-informacionog instituta.

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354