Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

О НАМА

Водич кроз Библиотеку

Набавка и пријем библиотечког материјала

 

Планско и систематско попуњавање фонда обавља се кроз селективну набавку публикација, која одговара профилу општенаучне и централне библиотеке Београдског Универзитета. За разлику од специјализованих катедарских и институтских библиотека, које претежно набављају публикације везане за одговарајућу струку, Библиотека је оријентисана на набавку општих и фундаменталних дела из свих научних области, са тежиштем на друштвеним и хуманистичким наукама.

Универзитетска библиотека набавља и попуњава вредне колекције капиталних издања, као и референсне збирке у папирној или електронској форми.

Библиотека је од 1945. године депозитна за докторске дисертације са територије Југославије. Од 90-тих година редовно прима само дисертације са Универзитета у Београду.

Посебан значај има набавка уџбеничке литературе као и домаћих и страних универзитетских публикација и публикација о универзитетима.

Због селективног приступа, основни вид набавке публикација у научним библиотекама је куповина. Како овај начин набавке изискује редовна и значајна материјална средства, нарочит значај добила је традиционална размена књига и периодике са око 250 сродних институција широм света. Управо захваљујући размени периодике, Библиотека је и у најтежим приликама успела да одржи континуитет у пристизању стотинак наслова најзначајнијих страних научних часописа.

Библиотека прима веће или мање поклоне од институција као што су факултети, академије, поједине катедре, институти, научна друштва, али и од корисника, професора универзитета, научних и културних радника, било да је реч о поклонима самих аутора, деловима библиотека или чак целим библиотекама. Завештањем је добијен велики број вредних легата. Због недостатка средстава за редовну набавку домаћих књига, посебно је драгоцен поклон Југословенског библиографско-информационог института.

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354