Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

O NAMA

Vodič kroz Biblioteku

Katalozi

 

Sve nabavljene publikacije i ostala neknjižna građa obrađuju se po međunarodnim pravilima za bibliografski opis, a podaci o njima unose se u odgovarajuće kataloge.

Odmah nakon otvaranja, Univerzitetska biblioteka je imala autorski i interni topografski katalog koji prati raspored publikacija u magacinu po signaturama. Posle Drugog svetskog rata formiran je stručni katalog koji prati raspored naučnih disciplina na katedrama i fakultetima Univerziteta u Beogradu.

U lisnim imenskim katalozima kataloški listići sređeni su alfabetskim redom po prezimenu autora, odnosno po naslovima kod anonimnih dela sa više autora. U stručnom katalogu kataloški listići su sređeni po naučnim oblastima, a u okviru pojedinih stručnih grupa i podgrupa alfabetski, na osnovu odrednica.

Danas u Biblioteci postoje javni lisni katalozi i elektronski katalog:

- Imenski katalog knjiga i doktorskih disertacija, podeljen je prema pismu i godini izdanja na tri celine (ćilirični i latinični katalog izdanja do 1963. godine, i jedinstveni imenski katalog sa latiničnom odrednicom od 1963. nadalje);

- Stručni katalog knjiga i stručni katalog doktorskih disertacija,
sređeni su po užim stručnim oblastima na osnovu klasifikacione šeme Univerzitetske biblioteke,
koja prati strukturu Beogradskog univerziteta. Uz stručni katalog postoji i predmetni registar;

- Imenski i stručni katalog serijskih publikacija, u kojem su podaci o njima sređeni po abecednom redosledu naslova, odnosno po strukama prema UDK ;

- Alfabetski i hronološki katalog stare i retke knjige;

- Katalog ilustracija u starim knjigama i periodici, smešten u Odeljenju retkosti;

- Katalog arhivske građe, smešten u Odeljenju retkosti;

- Katalog pseudonima, smešten u Odeljenju obrade knjiga;

- Katalog biblioteke Vojislava M. Jovanovića - Maramboa, smešten u Odeljenju za narodnu književnost;

- Centralni katalog Beogradskog univerziteta (od 1930. godine), smešten u Matičnom odeljenju, i

- Elektronski katalog, koji obuhvata sve publikacije primljene posle 1988. godine, kada se Biblioteka uključila u formiranje uzajamnog kataloga nacionalnih i univerzitetskih biblioteka Jugoslavije. Rađen je prema standardima za online dostupne kataloge, sadrži predmetnu i UDK odrednicu i omogućava pretraživanje preko 30 različitih kriterijuma. Dostupan je 24 sata dnevno preko Interneta.

 

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354