Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

О НАМА

Водич кроз Библиотеку

Каталози

 

Све набављене публикације и остала некњижна грађа обрађују се по међународним правилима за библиографски опис, а подаци о њима уносе се у одговарајуће каталоге.

Одмах након отварања, Универзитетска библиотека је имала ауторски и интерни топографски каталог који прати распоред публикација у магацину по сигнатурама. После Другог светског рата формиран је стручни каталог који прати распоред научних дисциплина на катедрама и факултетима Универзитета у Београду.

У лисним именским каталозима каталошки листићи сређени су алфабетским редом по презимену аутора, односно по насловима код анонимних дела са више аутора. У стручном каталогу каталошки листићи су сређени по научним областима, а у оквиру појединих стручних група и подгрупа алфабетски, на основу одредница.

Данас у Библиотеци постоје јавни лисни каталози и електронски каталог:

- Именски каталог књига и докторских дисертација, подељен је према писму и години издања на три целине (ћилирични и латинични каталог издања до 1963. године, и јединствени именски каталог са латиничном одредницом од 1963. надаље);

- Стручни каталог књига и стручни каталог докторских дисертација,
сређени су по ужим стручним областима на основу класификационе шеме Универзитетске библиотеке,
која прати структуру Београдског универзитета. Уз стручни каталог постоји и предметни регистар;

- Именски и стручни каталог серијских публикација, у којем су подаци о њима сређени по абецедном редоследу наслова, односно по струкама према УДК ;

- Алфабетски и хронолошки каталог старе и ретке књиге;

- Каталог илустрација у старим књигама и периодици, смештен у Одељењу реткости;

- Каталог архивске грађе, смештен у Одељењу реткости;

- Каталог псеудонима, смештен у Одељењу обраде књига;

- Каталог библиотеке Војислава М. Јовановића - Марамбоа, смештен у Одељењу за народну књижевност;

- Централни каталог Београдског универзитета (од 1930. године), смештен у Матичном одељењу, и

- Електронски каталог, који обухвата све публикације примљене после 1988. године, када се Библиотека укључила у формирање узајамног каталога националних и универзитетских библиотека Југославије. Рађен је према стандардима за online доступне каталоге, садржи предметну и УДК одредницу и омогућава претраживање преко 30 различитих критеријума. Доступан је 24 сата дневно преко Интернета.

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354