Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

Edukacija - Arhiva

Akreditovan kurs

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ je, Odlukom Narodne biblioteke Srbije od 30. 12. 2013. godine, akreditovala program Informaciona pismenost u bibliotekama: komercijalni i nekomercijalni elektronski izvori informacija kao deo stalnog stručnog usavršavanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti za 2014. godinu. Ovaj akreditovani program se održava u novom edukacionom centru na spratu Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ i organizuje se u saradnji sa Zajednicom biblioteka univerziteta u Srbiji. Program traje ukupno 6 časova (raspoređeno u dva dana) i boduje se sa 6 bodova.

Cilj programa je da upozna polaznike sa najnovijim informacijama u vezi sa korišćenjem dostupnih elektronskih izvora, kako komercijalnih, tako i onih u otvorenom pristupu. Kroz intenzivnu radionicu, predavanja praćena vežbanjima, polaznicima se omogućava da saznaju ili utvrde znanja o relevantnim resursima koji su važni za svakodnevni rad u bibliotečko-informacionoj delatnosti, a koji naročito mogu biti dragoceni u radu sa korisnicima.

Neke od tema koje su obuhvaćene ovim programom su: tehnike pretraživanja, Pokret za otvoreni pristup, digitalni repozitorijumi, komercijalni časopisi dostupni putem KoBSON-a, elektronske knjige, čitanje 2.0, knjige u slobodnom pristupu (više).

Seminar je besplatan i namenjen je bibliotekarima i knjižničarima zaposlenim u svim tipovima biblioteka (visokoškolskim, specijalnim, javnim, školskim i dr.).

Svi zainteresovani biće blagovremeno obavešteni o slobodnim terminima ukoliko ova dva termina budu popunjena.

Kontakt osoba za prijavljivanje:

Maja Đorđević
e-mail: djordjevic@unilib.bg.ac.rs
tel: 011/3370-507

Do kraja oktobra 2014.godine je održano ukupno 12 seminara sa 189 polaznika (više).

KOMENTARI POLAZNIKA:

Keep on doing good job.
Samo nastavite u istom stilu.
Ljubazni, stručni, odlična edukacija.
Izuzetno koristan seminar. Trebalo bi da ga pohađa što više kolega.
Još seminara!

Poslednji put promenjeno: 25/11/2014 19:09

© Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković". Kontakt: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Bulevar kralja Aleksandra 71, Beograd · tel: (+381.11) 3370-509 · faks: (+381.11) 3370-354