Пројекат Europeana Newspapers ушао у другу годину

Састанак одржан 31. јануара 2013. године у Националној библиотеци Француске означио је завршетак и интерни преглед првих дванаест месеци пројекта Europeana Newspapers. Сви лидери радних пакета представили су резултате остварене у пројекту у првих дванаест месеци, као и планове за наредну годину. Партнери у пројекту су дали свој допринос процесу планирања идејама за пројектне активности током друге године.

Генерална скупштина пројекта, која је одржана у оквиру годишњег састанка, донела је одлуке које се тичу бројних аспеката пројекта, а које ће омогућити побољшања у процесу доношења одлука у наредном периоду реализације пројекта.


У току прве године формирани су радни токови и технички процеси, заокружен је корпус дигитализованог новинског садржаја предвиђеног за обраду напредним технологијама, извршена је процена квалитета ових материјала, дефинисане су могућности везане за модел метаподатака који ће се користити приликом  агрегације и начини приказа дигитализованих садржаја.

 
Photo: Stefan Pletschacher of USAL presenting WP3 achievements in Quality AssessmentФормиран је корпус дигитализованог новинског садржаја предвиђеног за обраду напредним технологијама и урађена је спецификација захтева за оптичко препознавање карактера (OCR) и структурални сервиси за обраду дигитализованих новинских садржаја на порталу Еуропеана. Спроведена је анкета која је за циљ имала идентификацију и анализу свих новинских колекција које су дигитализовале националне, академске и јавне библиотеке у Европи до 2012. године. Тренутно се анализирају различити модели метаподатака који се у библиотекама користе за опис дигитализованих новинских материјала, а у циљу креирања и објављивања свеобухватног модела метаподатака. У току своје друге године пројекат ће наставити да развија постојећа искуства и да објављује резултате у циљу промоције пројекта и обезбеђивања видљивости што веће количине материјала на порталу Еуропеана.


Радионице које ће бити организоване у наредном периоду укључиће групе заинтересоване за реализацију пројекта у решавање изазова са којима се суочавају партнеру у пројеката. У наредне две године, до завршетка пројекта, у плану је организација три радионице. Прва радионица ће имати за тему обраду дигитализованих новинских материјала, друга агрегацију и приказ објеката, а завршна ће се бавити новинским материјалима у Европи и дигиталном агендом за Европу. Информативни дани ће бити организовани ради промоције пројекта у локалној средини и омогућиће партнерима да прикажу резултате које су реализовали у оквиру пројекта. У наредне две године биће организовано десет информативних дана у различитим европским земљама.Званична оцена резултата постигнутих током прве године пројекта од стране Европске комисије очекује се 18. марта у Бриселу. Ово је шанса за координатора пројекта и лидере радних пакета да представе постигнуте резултате у протеклих дванаест месеци и кораке које ће предузети у циљу наставка пројекта и још бољих резултата у наредној години.


Наредни догађаји и резултати биће редовно објављивани на вебсајту www.europeana-newspapers.eu