2001

- Из трезора Универзитетске библиотеке
Отворена је 24. маја у оквиру прославе Дана Библиотеке и јубилеја 75 година постојања и рада Универзитетске библиотеке 
Изложбу је организовало Одељење реткости.


- Изложба најновијих иностраних публикација из свих научних области добављача IPS
Одржана је у 24. маја, у оквиру теме скупа "Универзитетске библиотеке, трансформација универзитета и информатичко друштво"
Изложбу је припремило Одељење за набавку библиотечког материјала.


- Изложба књига из пројекта Goethe-Instituta Inter Nationes за унапређење библиотечких фондова
Отворена је 8.маја.
Одржана је јавна презентација поклона, уз присуство медија, преко изложбе и демонстрација Немачке националне библиографије на CD ROM-у
Аутори изложбе и каталога су Гудрун Кривокапић, руководилац Библиотеке Гетеовог института у Београду, Бранка Рајлић, референт за немачку литературу и мр Никола Марковић, в.д. управника Универзитетске библиотеке.


- Скуп "Разговор о бојама у словенским културама" - Трибина Фолклористика
Одржан је 22. јануара 
Скуп је организовало Одељење за народну књижевност - Дом Војислава М. Јовановића 
Учествовали су: Александар Лома, Љубинко Раденковић, Марта Бјелетић, Снежана Петровић, Јасна Влајић-Поповић, Дејан Ајдачић.