2000

- Нове руске књиге у Библиотеци
Изложба књига која је Библиотека добила од Скупштине града у 2000. години
Одржана је током новембра месеца
Аутори изложбе су Мирка Влајковић и Јелена Ђурђулов.


- Промоција књиге Македонски народни песни, Збирка на Михаило Г. Миладиновик - Трибина Фолклористика
Одржана је 7. јуна
Промоцију је организовало Одељење за народну - Дом Војислава М. Јовановића, у сарадњи са др Илијом Николићем, Тодором Димитровским и Петком Домазетовским (1999)
На промоцији су говорили: проф. Ненад Љубинковић, проф. Др Љубинко Раденковић и гост из Македоније, и Петко Домазетовски.


Гете - последњи универзални геније
Изложба је одржена током марта и априла, поводом 250. годишњице Гетеовог рођења, у сарадњи са Гетеовим институтом
Изложено је и једно од најстаријих издања сабраних дела већег обима на немачком језику из 1806. године.
Аутори изложбе и каталога су Гудрун Кривокапић, руководилац Библиотеке Гетеовог института у Београду, Бранислава Грбић, Бранка Ногић и Бранка Рајлић.