2006

- Изложба У сусрет духу Европе - европски градови са старих слика 
На изложби У сусрет духу Европе представљено је око 100 старих слика европских градова, које су одабране из књига и географских атласа смештених у Одељењу реткости Универзитетске библиотеке. Најстарији прикази градова преузети су из књиге објављене 1575. године. Развој градова се пратио, преко публикација, од XVII па све до почетка XX века.

Аутори изложбе су Даница Филиповић, Дејан Стојиљковић и мр Селман Тртовац.


- Изложба Нове стране књиге у фонду Универзитетске библиотеке
одржана је у октобру месецу.


- Изложба Докторати на Универзитету у Београду
Сваки универзитет има две битне и нераздвојне функције: стварање стручних и научних кадрова и неговање и даље развијање науке. Докторирање сједињује ове две функције, јер је научни степен доктора наука највиша научна квалификација стечена школовањем, а докторска дисертација треба да буде резултат оригиналног и самосталног рада у одређеној научној области.

Изложба «Докторати на Универзитету у Београду», постављена поводом Дана Универзитетске библиотеке «Светозар Марковић», даје историјски преглед одбране докторских дисертација на Београдском универзитету, од њиховог увођења Законом о Универзитету из 1905. до данас. Изложене су најстарије дисертације из различитих научних области, дисертације ректора, неких од данас најцитиранијих научника, личности из политичког живота и чланова управе Универзитетске библиотеке и Заједнице библиотека универзитета у Србији. Изложен је и део личне архиве професора Филозофског факултета Војина Милића (1922-1996), који се бавио социологијом науке и истраживао значај докторских дисертација за праћење научног потенцијала земље.

Универзитетска библиотека «Светозар Марковић» је депозитна библиотека за докторске дисертације и законска је обавеза да се после промоције све одбрањене дисертације депонују у њеном фонду. Нажалост ова законска обавеза није увек поштована. Библиотека је до сада издала 4 публикације са пописима дисертација брањених у Србији и сарађивала на едицији «Научници Југославије».

На основу електронског каталога Библиотеке и пописа дисертација које су припремили сви факултети, припремљен је компакт диск за подацима о око 11.000 докторских дисертација које се чувају у фондовима мреже библиотека Универзитета у Београду, а подаци су постављени и на интернет страницу Библиотеке.

Аутор изложбе је др Стела Филипи Матутиновић са сарадницима из Одељења за научне информације и развој библиотечког система и Одељења за матичну и развојну делатност Универзитетске библиотеке «Светозар Марковић».


- Изложба Милутин Миланковић - Великан светске науке са Београдског универзитета
На изложби је приказан животни пут Милутина Миланковића (Даљ 1879 – Београд 1958). На изложби се налазе његови научни радови, радови из области историје науке, више издања чувене научно-популарне књиге «Кроз васиону и векове», копије докумената везане за његов живот и рад, публикације посвећене његовом делу и страни часописи у којима је цитиран а налазе се у фонду Универзитетске библиотеке. Аутори изложбе и каталога су др Стела Филипи-Матутиновић и Адам Софронијевић, стручни консултант је проф. др Александар Петровић а ликовни уредник Наташа Матовић.

У оквиру изложбе је 01.марта одржана Трибина посвећена Милутину Миланковићу, на којој су говорили:

проф. др Александар Петровић, члан одбора САНУ за дело Милутина Миланковића:
- Заоставштина Милутина Миланковића.

др Милан Димитријевић, научни саветник Астрономске опсерваторије у Београду:
- Милутин Миланковић и астрономија.

проф. др Владимир Стевановић
- Биогеографија и Миланковићева теорија.