Обележена Међународна недеља отвореног приступа у Универзитетској библиотеци

У организацији Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" и партнерских институција од 22. до 28. октобра 2012. године у оквиру Међународне недеље отвореног приступа (ОА Week - www.openaccessweek.org) организован je низ активности на промоцији принципа отвореног приступа научним информацијама.

детаљније

Плуралитет у култури као начин живота: Аустрија и националне културе југоисточне Европе

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ и Аустријски културни форум у Београду позивају Вас да присуствујете колоквијуму на тему Плуралитет у култури као начин живота: Аустрија и националне културе југоисточне Европе.

детаљније

Потписана Берлинска декларација

На основу одлуке Сената Универзитета у Београду о подршци начелу отвореног приступа (Open Access), ректор Универзитета у Београду, проф. др Бранко Ковачевић потписао је Берлинску декларацију о отвореном приступу научном знању.

детаљније

Олимпијски прваци чланови Универзитетске библиотеке

Teoдoр фoн Бург нajбoљи je млaди мaтeмaтичaр свих врeмeнa сa oсвojeнe чeтири злaтнe мeдaљe, jeднoм срeбрнoм и jeднoм брoнзaнoм. Teoдoр сe oд oвe гoдинe нaлaзи у врху листe „Hall of fame“ Meђунaрoднe мaтeмaтичкe oлимпиjaдe.

детаљније

Одржана прослава 100 година од рођења Алана Тјуринга

Унивeрзитeтскa библиoтeкa "Свeтoзaр Maркoвић"  и Дом омладине организовали су прoслaву стoгoдишњицe рoђeњa Aлaнa Tjурингa.

детаљније

Сарадња Универзитетске библиотеке и научних библиотека у Руској Федерацији

Представници Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ учествовали су на Међународној научној конференцији „Библиотечки конзорцијуми: технологије и иновације“ одржаној од 25. до 27. јуна на Политехничком универзитету у Санкт Петербургу. Конференцији је, поред гостију из иностранства, присуствовало више од три стотине стручњака из области библиотекарства и информационих система из готово свих региона Руске Федерације.

детаљније

Oнлajн нeдeљa у Унивeрзитeтскoj библиoтeци

Oнлajн нeдeљaje кaмпaњa ширeњa писмeнoсти у oблaсти инфoрмaциoнo-кoмуникaциoних тeхнoлoгиja у кojoj учeствуje прeкo 50 зeмaљa из Eврoпe, Aзиje и Aфрикe и прeкo 25.000 oргaнизaциja. Oбeлeжaвa сe oд 26. дo 30. мaртa.

детаљније

Венеција и словенске књижевности - Тело у словенској футурофантастици

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" вас позива у четвртак 26. јануара 2012. у 18 часова на представљање књига агенције "SlovoSlavia" Венеција и словенске књижевности Тело у словенској футурофантастици.

детаљније