Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

PROJEKTI

Umetnički centar

PA... MOŽDA
I NISMO
DVIJE

     
 
 
  Milena Bakmaz
i Sanja Latinović
   

 

predstaviće se 1.06.2010. u Galeriji UBSM sa 5 ciklusa fotografija, kojima variraju pojam akcije i pokreta. Razmenu kreativnih procesa koriste kao platformu na kojoj dolaze do finalnog rezultata – interaktivnost, koja je ključna i neophodna za dovršenje njihovih pojedinacnih pražnjenja. Jedna od njih širi polje skulptoralnog rada elaborirajući (dinamizovanje tela) pojam pokreta u prostoru, dok se druga premešta na ravan mentalnog, baveći se korelacijom inside-outside. Vizuleno izložba nastavlja da prati prisustvo dva dela jedne celine, koristeći se strategijama komplementarnih binarnosti: (monohromnost koju grade dve ne boje) svetlo – tamno, (kontrast različitih taktilnosti) transparentno – puno. Da bi se na kraju vratile na sam početak, kontradiktornosti naznačenog u nazivu… Ispunjenjem svog vremena u vakuumu.

Jelena Veljković

       
   
   
         

 

 

Poslednji put promenjeno: 25/11/2014 19:08

© Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković". Kontakt: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Bulevar kralja Aleksandra 71, Beograd · tel: (+381.11) 3370-509 · faks: (+381.11) 3370-354