Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

PROJEKTI

Umetnički centar

Izložba PREKID
Stefana Savić i Ivan Petrović 

 Umetnički centar UBSM

Bulevar kralja Aleksandra 71, Beograd

 Otvaranje 10.02.2012. u 19:30

 10.02 – 25.02.2012.

Razmišljati o prošlosti, baviti se njom, pre svega onom vrstom prošlosti koja se tiče delova privatnih istorija pojedinaca, bilo da su u pitnju ljudi nama bliski ili ih ne poznajemo, koristeći pri tom fotografski medij kao sredstvo koje nam omogućava da tu prošlost možemo sagledavati i tumačiti je, ispoljava se u međusobnim odnosima našeg shvatanja medija kojim želimo da se izrazimo i samog narativa koji kao problem postavljamo pred sobom.

 Radovi Stefane Savić (Polka) i Ivana Petrovića (Foto-tapet), objedinjeni izložbom koja nosi naziv Prekid, predstavljaju serije fotografija koje se na različite načine bave pitanjima odnosa prema prošlosti pojedinca i vidovima prezentacije njenog tumačenja, kao nečeg što je moguće naslućivati samo kroz obrise, na osnovu pojava materijalnih tragova prošlosti koji bi nam na njih ukazivali.

 U seriji fotografija Polka, Stefana Savić, koristeći mehanizme porodičnog sećanja na tragičnu sudbinu svoje rođake, konstruišući na osnovu datih pripovedanja nove fotografije, kao i upotrebom originalnih fotografija preuzetih iz porodičnog albuma, realizuje novo osmišljenu seriju lažne dokumentacije, koja sada, oformljena kao njena fikcija, gradi jedan nov, mogući narativ o traumatičnom delu prožlosti svoje porodice.

Za realizaciju svog rada Foto-tapet, koji inače pripada serijalu Slike, Ivan Petrović upotrebljava fotografske negative i slajdove koji su kao odbačeni ili izgubljeni predmeti pronađeni na ulici, uvećavajući ih do dimenzija koje bi bile shodne veličini foto-tapeta namenjenih dekoraciji enterijera. Posmatrajući ih kao „dotrajale“ predmete proistekle iz ambijenta privatnosti, ali i kao predmete koji odgovaraju simboličnoj slici kraja jedne tehnološke ere umnožavanja slika, predstavlju slozenu slagalicu asocijacija kojima se preispituje odnos fotografije i fotografisanog, odnos realnosti fotografske i one koju shvatamo kao realnost.

Stefana Savić (1979) diplomirala je na Interdisciplinarnim master studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu na odseku za teoriju umetnosti i medija (2010).
Završila je fotografiju na Akademiji umetnosti BK u Beogradu, u klasi profesora Milana Aleksića (2008).
Pohađala je kratke studije (Short Term Studies) na katedri za fotografiju Akademije za film i fotografiju FAMU u Pragu (2000).
Izlagala je na dve samostalne i više grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Ivan Petrovic je rođen 1973. u Kruševcu. Diplomirao na katedri za fotografiju Akademije umetnosti “Braća Karić“ u Beogradu, 2002. godine. Osim fotografije, koja mu predstavlja bazičnu oblast delovanja, bavi se i kratkim formama filma. Za njegovu aktivnost u oblasti fotografije, karakerističan je dokumentaristički pristup, koji često uključuje i prošireni kontekst korišćenja reade-made-a. (fotografije izrađene sa filmova i slajdova pronadjenih na ulici). Svoje fotografske projekte, recikliranjem starih sopstvenih radova i povezivanjem sa novim, afirmiše kao autokustosku formu, kojom, ne vezano za temu kojom se u određenom momentu bavi, iznova ispituje tumačenje fotografije kao dokumenta, kao i uspostavljenih vrednosti na osnovu kojih se jedan foto-dokument, u datim okolnostima može vrednovati. Inicijator je i urednik FotoForuma, (ciklus razgovora sa fotografima i umetnicima, u okviru kojih se prezentuje domaća savremena fotografska produkcija), Beograd, DKSG, 2010-2011. Osnivač i urednik Centra za Fotografiju (zajedno sa Mihailom Vasiljevićem), nezavisnog neprofitnog udruženja koje se bavi iztraživanjem i promocijom fotografije, Beograd, 2011. Dobitnik je nagrade Dimitrije Bašičević Mangelos za 2008. godinu i KulturKontakt stipendije iz Beča 2004. godine. Živi i radi u Beogradu.

 www.ivanpetrovic.wordpress.com