Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

PROJEKTI

Umetnički centar

Izložba PREKID
Stefana Savić i Ivan Petrović 

 Umetnički centar UBSM

Bulevar kralja Aleksandra 71, Beograd

 Otvaranje 10.02.2012. u 19:30

 10.02 – 25.02.2012.

Razmišljati o prošlosti, baviti se njom, pre svega onom vrstom prošlosti koja se tiče delova privatnih istorija pojedinaca, bilo da su u pitnju ljudi nama bliski ili ih ne poznajemo, koristeći pri tom fotografski medij kao sredstvo koje nam omogućava da tu prošlost možemo sagledavati i tumačiti je, ispoljava se u međusobnim odnosima našeg shvatanja medija kojim želimo da se izrazimo i samog narativa koji kao problem postavljamo pred sobom.

 Radovi Stefane Savić (Polka) i Ivana Petrovića (Foto-tapet), objedinjeni izložbom koja nosi naziv Prekid, predstavljaju serije fotografija koje se na različite načine bave pitanjima odnosa prema prošlosti pojedinca i vidovima prezentacije njenog tumačenja, kao nečeg što je moguće naslućivati samo kroz obrise, na osnovu pojava materijalnih tragova prošlosti koji bi nam na njih ukazivali.

 U seriji fotografija Polka, Stefana Savić, koristeći mehanizme porodičnog sećanja na tragičnu sudbinu svoje rođake, konstruišući na osnovu datih pripovedanja nove fotografije, kao i upotrebom originalnih fotografija preuzetih iz porodičnog albuma, realizuje novo osmišljenu seriju lažne dokumentacije, koja sada, oformljena kao njena fikcija, gradi jedan nov, mogući narativ o traumatičnom delu prožlosti svoje porodice.

Za realizaciju svog rada Foto-tapet, koji inače pripada serijalu Slike, Ivan Petrović upotrebljava fotografske negative i slajdove koji su kao odbačeni ili izgubljeni predmeti pronađeni na ulici, uvećavajući ih do dimenzija koje bi bile shodne veličini foto-tapeta namenjenih dekoraciji enterijera. Posmatrajući ih kao „dotrajale“ predmete proistekle iz ambijenta privatnosti, ali i kao predmete koji odgovaraju simboličnoj slici kraja jedne tehnološke ere umnožavanja slika, predstavlju slozenu slagalicu asocijacija kojima se preispituje odnos fotografije i fotografisanog, odnos realnosti fotografske i one koju shvatamo kao realnost.

Stefana Savić (1979) diplomirala je na Interdisciplinarnim master studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu na odseku za teoriju umetnosti i medija (2010).
Završila je fotografiju na Akademiji umetnosti BK u Beogradu, u klasi profesora Milana Aleksića (2008).
Pohađala je kratke studije (Short Term Studies) na katedri za fotografiju Akademije za film i fotografiju FAMU u Pragu (2000).
Izlagala je na dve samostalne i više grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Ivan Petrovic je rođen 1973. u Kruševcu. Diplomirao na katedri za fotografiju Akademije umetnosti “Braća Karić“ u Beogradu, 2002. godine. Osim fotografije, koja mu predstavlja bazičnu oblast delovanja, bavi se i kratkim formama filma. Za njegovu aktivnost u oblasti fotografije, karakerističan je dokumentaristički pristup, koji često uključuje i prošireni kontekst korišćenja reade-made-a. (fotografije izrađene sa filmova i slajdova pronadjenih na ulici). Svoje fotografske projekte, recikliranjem starih sopstvenih radova i povezivanjem sa novim, afirmiše kao autokustosku formu, kojom, ne vezano za temu kojom se u određenom momentu bavi, iznova ispituje tumačenje fotografije kao dokumenta, kao i uspostavljenih vrednosti na osnovu kojih se jedan foto-dokument, u datim okolnostima može vrednovati. Inicijator je i urednik FotoForuma, (ciklus razgovora sa fotografima i umetnicima, u okviru kojih se prezentuje domaća savremena fotografska produkcija), Beograd, DKSG, 2010-2011. Osnivač i urednik Centra za Fotografiju (zajedno sa Mihailom Vasiljevićem), nezavisnog neprofitnog udruženja koje se bavi iztraživanjem i promocijom fotografije, Beograd, 2011. Dobitnik je nagrade Dimitrije Bašičević Mangelos za 2008. godinu i KulturKontakt stipendije iz Beča 2004. godine. Živi i radi u Beogradu.

 www.ivanpetrovic.wordpress.com