Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

PROJEKTI

Umetnicki centar

NA ISTOM ZADATKU
sa dežurnim timom art klinike

Dežurni tim Artklinike u UBSM
Pridruzite se!

14. marta 2012. u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“

Bulevar kralja Aleksandra 71, Beograd


Beograđanisu na redu!*

Budite u UBSM tačno u 19 sati

PUJ, SPAS ZA SVE NAS – “CRNA KNJIGA” za Beograd, ponovo u vašem gradu. Opet je vreme za rekonstrukciju zločina, a posle opcrtavanja, filmovi.


*
Incidentne grafike rade se od 1994. u brojnim Rekonstrukcijama zločina: Beograd, Novi Sad, Priština, Zrenjanin, Niš, Plasi, Labin, Seul, Minhen, Glajsdorf, Vajc, Grac,Exit-Novi Sad,Berlin, Budimpešta. Opcrtavanja se izvode na ulicama, kredom no asfaltu i kredom na crnim papirima. Ne znam koliko je do danas takvih crteža napravljeno. Prve je kiša odavno oprala, a drugih ima na stotine. Najboljih 100 sabrani su u Crnoj knjizi, dimenzija 200 x 100 cm, koja je teškaoko 150 kg.