Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

PROJEKTI

Umetnički centar

ART IN CRITICAL CONFRONTATION TO SOCIETY

Promocija publikacije o kritičkoj umetnosti
u Beogradu, Ljubljani, Skoplju i Zagrebu 1990-2010.

Učesnici: partneri u projektu i autori publikacije iz Beograda, Ljubljane, Skoplja i Zagreba
+ javni intervjui: Saša Stojanovic/Ana Vilenica i Manik (Marija Vauda i Nikola Pilipović)  

11.04.2011.

 

Promocijom višejezične publikacije "From Consideration to Commitment: Art in Critical Confrontation to Society (Belgrade, Ljubljana, Skopje, Zagreb: 1990-2010)" u elektronskom obliku, završava se dvogodišnji regionalni projekat "Let's Talk Critic Arts" (LTCA) koji je pokrenuo portal za kulturu jugoistočne Evrope SEEcult.org (Udruženje građana SEEcult.org) iz Srbije, u saradnji s portalom Artservis.org (Centar za savremenu umetnost - SCCA Ljubljana) iz Slovenije, ForumomSkopje iz Makedonije i portalom Kulturpunkt.hr (Savez udruga Klubtura i Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva) iz Hrvatske, uz podršku Evropske kulturne fondacije (ECF) i nacionalnih/lokalnih institucija i donatora. Publikacija sagledava kritičke, istraživačke i prema savremenom civilizacijskom trenutku orijentisane prakse savremene likovne umetnosti koje od 1990-ih godina do danas deluju u kontekstu nezavisne kulturne scene, ali su prisutne i u institucionalnom okviru u Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji. Autori kroz 4 bloka - "Sve je povezano" (Hrvatska), "Zatvoreni krug" (Srbija), "Isti prostor - drugo vreme" (Slovenija) i "Mogućnosti kritičke umetnosti" (Makedonija), iscrtavaju političke, društvene, ekonomske i kulturne promene lokalnih konteksta. Svaki blok je usmeren na prakse i kontekst jedne zemlje, odnosno glavnog grada kao primarnog fokusa, a pored uvodnog članka autora bloka, sadrži i razgovore sa sagovornicima (umetnicima, teoretičarima, kustosima, organizatorima...) koji na temelju svog iskustva, rada i znanja, doprinose beleženju ovih umetničkih praksi. Blokovi se bave pre svega beogradskom, ljubljanskom, skopskom i zagrebačkom scenom, u nastojanju da se, koliko je god to moguće, predstavi plodna i kreativna produkcija tih gradova, bez namere da se stvori modernistički ujednačena zbirka tekstova. O savremenoj vizuelnoj umetnosti smo progovorili kroz radove i iskustva sledećih sugovornika: Igor Grubić, Sanja Iveković, Andreja Kuluncić i Darko Simicić (Hrvatska); Stevan Vuković, Milica Tomić, Danilo Prnjat i Živko Grozdanic Gera (Srbija); Neven Korda, Marko Peljhan, Marija Mojca Pungercar i Maja Smrekar (Slovenija) i Bojan Ivanov, Zoran Poposki, Mira Gakina i Zaneta Vangeli (Makedonija). Autori uključeni u nastanak publikacije - Jasna Jakšić (Hrvatska); Nebojša Vilić (Makedonija); Miha Colner i Nika Grabar (Slovenija), te Vesna Tasić (Srbija), vodili su se različitim kriterijumim u izboru sagovornika koji mogu dati presek razvoja discipline, a verujemo da smo izborom 16 glasova dali jedan mogući presek događanja na savremenim likovnim scenama Beograda, Ljubljane, Skoplja i Zagreba od 90-ih do danas, ali sigurno ne i konačni, te jedini mogući. Publikaciju objavljujemo na lokalnim jezicima (hrvatski, makedonski, slovenacki i srpski), ali i na engleskom, smatrajući važnim da i međunarodnoj publici omogućimo bolji uvid u savremene umetničke prakse post-jugoslovenskih gradova. Publikacija će biti dostupna u elektronskom obliku na sajtu projekta LTCA
http://talkingcriticarts.wordpress.com/,
kao svojevrsna platforma koju dajemo na raspolaganje javnosti, u želji da podstaknemo dalje prikupljanje i vrednovanje umetničkog i kulturnog delovanja u poslednjih 20 godina, kako u ova četiri grada, tako i u onima koji, na žalost, iz finansijskih razloga, nisu mogli da budu uključeni u ovaj projekat. Osim na sajtu projekta LTCA, publikacija će biti dostupna u ograničenom tiražu i na CD-u, koji će biti dostupan u galerijama i drugim izložbenim prostorima u gradovima u regionu. Projekat LTCA preispitivao je od 2009. godine kroz različite forme javnih događaja kritičke prakse kulture, umetnosti i medija. Pored okruglih stolova i javnih intervjua, koji su održani u Beogradu, Ljubljani, Skoplju i Zagrebu, tokom trajanja projekta objavljivani su i intervjui i tekstovi na portalima partnera u projektu (www.artservis.org/www.scca-ljubljana.si, www.forumskopje.com,www.kulturpunkt.hr, www.seecult.org/tag/ltca).

 

Kontakt: Vesna Milosavljević (SEEcult.org), koordinatorka projekta LTCA
vesna@seecult.org / redakcija@seecult.org, + 381 63 214 893  

Poslednji put promenjeno: 25/11/2014 19:08

© Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković". Kontakt: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Bulevar kralja Aleksandra 71, Beograd · tel: (+381.11) 3370-509 · faks: (+381.11) 3370-354