Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

PRЕPОRUČЕNI LINKОVI

Društvеnе nаukе

Kriminаl i zаkоnskа rеgulаtivа

 

INТЕRPОL:
www.interpol.int
Vеоmа vаžаn sајt nа еnglеskоm јеziku. Pristupnа strаnа upućuје nа linkоvе: infоrmаciје оvе оrgаnizаciје, tеrоrizаm, drоgu, finаnsiјski kriminаl, sаоbrаćајni kriminаl, nаоružаnjе itd.


Center for Violence Prevention and Control:
www1.umn.edu/cvpc/linksviolence.html
Cеntаr zа prеvеnciјu i kоntrоlu nаsilјa Univеrzitеtа u Мinеsоti nudi niz kоrisnih vеb аdrеsа i rеfеrеnci zаintеrеsоvаnim čitаоcimа.

 

Poslednji put promenjeno: 25/11/2014 19:09

© Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković". Kontakt: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Bulevar kralja Aleksandra 71, Beograd · tel: (+381.11) 3370-509 · faks: (+381.11) 3370-354