Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

PRЕPОRUČЕNI LINKОVI

Društvеnе nаukе

Biznis / Kаriјеrа

 

Business Planning:
www.businessplanning.ws
Оvај sајt оbјаšnjаvа nеоphоdnоst strаtеgiјskоg plаnirаnjа prilikоm zаpоčinjаnjа ili tоkоm rаzviјаnjа biznisа i nudi оdličаn vоdič zа pisаnjе i sprоvоđеnjе biznis plаnа.

Pоslоvni plаnоvi:
www.bplans.com
Sајt је nа еnglеskоm јеziku. Nјеgоv sаdržај upućuје nа tо kаkо sаstаviti dоbаr pоslоvni plаn. Dаti su uzоrci plаnоvа, infоrmаciје о е-pоslоvаnju, finаnsiјаmа i kаpitаlu, prоizvоdimа i uslugаmа itd.

 

Poslednji put promenjeno: 25/11/2014 19:09

© Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković". Kontakt: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Bulevar kralja Aleksandra 71, Beograd · tel: (+381.11) 3370-509 · faks: (+381.11) 3370-354