Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

O NAMA

Vodič kroz Biblioteku

Bibliografska i izdavačka delatnost

 

Bibliografska i izdavačka delatnost ima za cilj da otkriva fondove Biblioteke i pruža informacije o naučnom radu na Univerzitetu u Beogradu, Univerzitetu umetnosti i drugim univerzitetima u Srbiji.

U okviru izdavačke delatnosti Biblioteke objavljeno je dvadesetak publikacija pretežno bibliografskog karaktera, među kojima su katalozi posebnih biblioteka, katalozi izložbi priređivanih u Biblioteci ili van nje, kao i reprint-izdanja retkih publikacija iz fonda i sl.

Najznačajnija samostalna izdanja Biblioteke su:

Bibliografija radova nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu i Univerziteta umetnosti u Beogradu koja je objavljivana godišnje počev od 1964. godine i koja omogućuje uvid u naučni rad na oba univerziteta u Beogradu. Do 1985. godine Bibliografija je izlazila u štampanom obliku, a od 1986. godine je uključena u elektronski katalog Univerzitetske biblioteke.

Pregled doktorskih disertacija odbranjenih u Srbiji. Za našu nauku od izuzetnog značaja bilo je objavljivanje ove publikacije za periode 1945-1975, 1976-1978, 1979-1980 i 1984-1985. Podaci o doktorskim disertacijama koje su kasnije odbranjene, uključeni su u elektronski katalog Biblioteke.

Bibliografija prikaza, tematskih brojeva i priloga, kao i Bibliografija bibliografija u serijskim publikacijama iz fonda Biblioteke, rađena je od 1975. do 1994. godine u obliku lisnog kataloga. Od 1995. ova bibliografija je uključena u elektronski katalog Biblioteke. Bibliografija radova nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu i Univerziteta umetnosti u Beogradu, koja se od 1986. godine izrađuje u elektronskom obliku.

Bibliotekari Univerzitetske biblioteke su sarađivali i na izradi mnogih izdanja fakulteta Beogradskog univerziteta i drugih kulturnih i naučnih institucija.

 

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354