Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

Nagrade Zadužbine Nikole Spasića

Zadužbina Nikole Spasića je osnovana Testamentom beogradskog trgovca Nikole Spasića 1912. godine, a njen rad je odobren ukazom Nj. V. Aleksandra I, kralja Srba, Hrvata i Slovenaca, 1922. godine.

Upravni odbor Zadužbine Nikole Spasića tradicionalno nagrađuje po jednog studenta svake godine studija i diplomiranog studenta Medicinskog i Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu dodelom plakete i novčane nagrade, koja ove godine iznosi 30.000,00 dinara.

Zbog identičnog uspeha po svim kriterijumima, Upravni odbor Zadužbine, ove godine, ravnopravno je dodelio plakete Ilmi Kurtagić iz Novog Pazara i Đorđu Milićeviću iz Beograda, kao najboljim studentima druge godine Medicinskog fakulteta, s tim što će podeliti novčanu nagradu. Izbor je izvršen na osnovu izveštaja Medicinskog i Poljoprivrednog fakulteta, a uz primenu kriterijuma najviše prosečne ocene na godini studija, broja položenih ispita, broju ESP bodova položenih ispita na Medicinskom fakultetu, datuma poslednjeg položenog ispita, kao i pravila da isti student, bez obzira na uspeh, ne može dva puta dobiti nagradu Zadužbine.

Plakete Nikole Spasića i novčane nagrade uručene su sledećim studentima:

Medicinski fakultet

Prva godina:
Dušan Vukićević, Beograd,
prosečna ocena 10,00 i 3 položena ispita, broj ESP bodova položenih ispita 60, poslednji ispit položen 07. 07. 2011. godine.

Druga godina:
Đorđe Milićević, Beograd, prosečna ocena 10,00 i 7 položenih ispita, broj ESP bodova položenih ispita 120, poslednji ispit položen 14. 09. 2011. godine.

Ilma Kurtagić, Novi Pazar, prosečna ocena 10,00 i 7 položenih ispita, broj ESP bodova položenih ispita 120, poslednji ispit položen 14. 09. 2011. godine.

Treća godina:
Branislav Stojković, Beograd,
prosečna ocena 10,00 i 12 položenih ispita, broj ESP bodova položenih ispita 180, poslednji ispit položen 08. 09. 2011. godine.

Četvrta godina:
Minja Jovanović, Smederevo, prosečna ocena 10,00 i 17 položenih ispita,
broj ESP bodova položenih ispita 240, poslednji ispit položen 09. 09. 2011. godine.

Peta godina:
Nikola Pajević, Užice, prosečna ocena 10,00 i 21 položen ispit, broj ESP bodova položenih ispita 300, poslednji ispit položen 12. 09. 2011. godine.

Najbolji diplomirani student:
Stefan Đorđević, Beograd, prosečna ocena 9,85, datum diplomiranja 03. 11. 2011. godine.

Poljoprivredni fakultet

Prva godina:
Pavle Đorđević, Beograd, prosečna ocena 10,00 i 12 položenih ispita, poslednji ispit položen 01. 07. 2011. godine.

Druga godina:
Nenad Mićić, Belosavci prosečna ocena 9,90 i 21 položen ispit, poslednji ispit položen 27. 06. 2011. godine.

Treća godina:
Milica Kljajić, Zemun, prosečna ocena 10,00 i 30 položenih ispita, poslednji ispit položen 10. 09. 2011. godine.

Najbolji diplomirani student:
Ivana Aničić, Zemun, prosečna ocena 9,71, datum diplomiranja 07. 10. 2011. godine.

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354