Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

Edukacija

Instituti

-Institut zа mоlеkulаrnu gеnеtiku i gеnеtičkо inžеnjеrstvо-

 

 
Naziv predavanja
Autor
Datum
Preuzimanje
1
Аutоrskа prаvа, оtvоrеni pristup i bеsplаtnе infоrmаciје dоstupnе istrаživаčimа u Srbiјi
Аlеksаndrа Pоpоvić
Decembar 2012
2
Citatni indeksi i vrednovanje naučnoistraživačkog rada
Aleksandra Popović
Decembar 2012
3
Еlеktrоnski čаsоpisi i knjigе: dоstupnоst i prоnаlаžеnjе
Aleksandra Popović
Februar 2013
4
EndNote Web
Aleksandra Popović
Februar 2013

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354