Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!
Инструкция к докторским диссертацииям

ЧЕСТА ПИТАЊА

Kако да добијем УДК број?

УДК (универзална децимална класификација) је међународни класификациони децимални систем који омогућава доследну и постепену поделу свих научних и стручних области на одговарајуће подобласти. Он је средство да се нумерички, на универзално препознатљив начин искаже којој области или научном пољу припада Ваш рад. Да бисте добили УДК број, треба да се обратите библиотекару у својој институцији (факултету/институту). Уколико Ваша институција нема библиотеку, обратите се библиотекарима у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“.

Како да одредим „научну област“ и „ужу научну област“?

За одређивање научне области и уже научне области можете да погледате Правилник о листи стручних, академских и научних назива (Сл. гласник РС, 30/2007, 112/2008, 72/2009, 81/2010, 39/2011 и 54/2011) који је донео Национални савет за високо образовање. Правилник садржи табелу са поделом на научне, односно стручне области у оквиру одговарајућих образовно-научних поља. Правилник из 2010. можете преузети овде.

Да ли је дозвољено да докторска дисертација имa хедер, футер и друга форматирања?

Да. У усвојеним упутствима за докторске дисертације („Упутства за обликовање докторске дисертације“ и „Форма дисертације“) назначено је како треба да изгледа насловна страна и дате су препоруке о типу и величини слова, маргинама, проредима и др. Остали детаљи у вези са форматирањем, уколико нису наведени, препуштени су слободном избору кандидата.

На који начин да приложим изјаве о ауторству, о истоветности штампане и електронске верзије и изјаву о коришћењу?

Попуњене изјаве са својеручним потписом чине саставни део дисертације и налазе се на самом крају укориченог рада. Изјаве пре коричења треба скенирати и укључити у електронску верзију дисертације.

На који начин да изаберем неку од наведених лиценци?

Основна намена сваке лиценце јесте да заштити Ваша ауторска права и да истовремено омогући дисеминацију Вашег рада. Избором лиценце сваки аутор по сопственом нахођењу дефинише под којим условима његово дело може да се користи. Више информација о лиценцама кандидати могу да пронађу на сајту Creative Commons Srbija. У принципу, радови попут докторских дисертација би требало да буду доступни у отвореном приступу и коришћени у некомерцијалне сврхе, за потребе учења и научног рада.

Сва додатна питања можете упутити на info@phaidrabg.rs.

Преузмите Упутство за докторске дисертације.

Е-тезе Универзитета у Београду