Прайс-лист
Упис Приликом уписа корисник плаћа чланарину према следећем ценовнику, која важи 365 дана од дана уписа:
 • Студенти 1.500,00 дин
 • Професори универзитета 2.500,00 дин
 • Докторанти , последипломци 2.000,00 дин
 • Запослени 2.000,00 дин
 • Незапослени , пензионери 1.500,00 дин
 • Студенти и истраживачи из иностранства
  • Чланарина за месец дана 800,00 дин
 • Привремено чланство 500,00 дин (до 3 дана) 800,00 дин (до месец дана)
 • Матуранти 800,00 дин
 • Колективно чланство 20.000,00 дин
Казне и опомене Казна за прекорачење рока враћања по књизи дневно : 10,00 дин Трошкови опомена:
 • Прва опомена 50,00 дин
 • Друга опомена 100,00 дин
 • Трећа опомена (пред утужење) 200,00 дин

ИТ услуге Умножавање (фотокопирање, скенирање) и коричење библиотечког материјала су:
 • једнострано копирање формата А4 5,00 дин
 • двострано копирање формата А4 10,00 дин
 • једнострано копирање формата А3 10,00 дин
 • двострано копирање формата А3 20,00 дин
 • спирално коричење формата А4 40,00 дин
Скенирање докумената
 • до 3 документа, цена по документу је 20,00 дин
 • по специјалном захтеву по скену 50,00 дин
 • културна добра од изузетног и великог значаја по скену 150,00 дин
Штампањепо страници 10,00 динара штампање црно-белих слика (до 50% странице) 15,00 динара штампање црно-белих слика (преко 50% странице) 20,00 динараФотографисање докумената
 • по фотографији 50,00 дин
 • културна добра од изузетног и великог значаја по фотографији 150,00 дин

Цене услуга Одељења за научне информације и едукацију
 • Израда пописа библиографских јединица из класичних и електронских извора (каталога, библиографија и сл.)
  • по јединици 100,00 динара
 • Израда прегледа цитираности према цитатним индексима (претраживање цитираности):
  • од 2008. године до данас 800,00 динара
  • од 1980. године до данас 1.600,00 динара
  • од 1963. године до данас 2.400,00 динара
  • по пронађеном цитату 40,00 динара
 • Преузимање чланака из електронских часописа електронском поштом
  • по чланку 200.00 динара
 • Израда прегледа постојеће литературе у електронском облику и преузимање електронском поштом
  • по примљеном захтеву 1000,00 динара
Међубиблиотека позајмица У земљи Цена позајмице коју наплаћује библиотека од које се позајмљује + поштански трошкови за штампане публикације. Са иностранством
 • Европске библиотеке (осим из Велике Британије)
 • чланци из часописа 1000,00 (basic) односно 1300,00 динара (заштићени, не прослеђују се, него се штампају у Библиотеци),
 • ако је чланак преко 20 страница, доплаћује се према реалној цени,
 • књиге 3.000,00 динара.

 • BritishLibrary
 • чланци из часописа 1.300,00 динара, без обзира на број страна,
 • књиге 3.000,00 динара + поштански трошкови,
 • уколико British Library посредује у позајмици из неке друге библиотеке у Великој Британији, плаћа се додатних 700 динара.
 • Специјални захтеви (позајмица из ваневропских земаља, раритети и сл.):
 • Реална цена позајмице коју наплаћује библиотека од које се позајмљује + поштански трошкови за штампане публикације.