Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!
Uputstvo za doktorske disertacije

ČESTA PITANjA

Kako da dobijem UDK broj?

UDK (univerzalna decimalna klasifikacija) je međunarodni klasifikacioni decimalni sistem koji omogućava doslednu i postepenu podelu svih naučnih i stručnih oblasti na odgovarajuće podoblasti. On je sredstvo da se numerički, na univerzalno prepoznatljiv način iskaže kojoj oblasti ili naučnom polju pripada Vaš rad. Da biste dobili UDK broj, treba da se obratite bibliotekaru u svojoj instituciji (fakultetu/institutu). Ukoliko Vaša institucija nema biblioteku, obratite se bibliotekarima u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“.

Kako da odredim „naučnu oblast“ i „užu naučnu oblast“?

Za određivanje naučne oblasti i uže naučne oblasti možete da pogledate Pravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva (Sl. glasnik RS, 30/2007, 112/2008, 72/2009, 81/2010, 39/2011 i 54/2011) koji je doneo Nacionalni savet za visoko obrazovanje. Pravilnik sadrži tabelu sa podelom na naučne, odnosno stručne oblasti u okviru odgovarajućih obrazovno-naučnih polja. Pravilnik iz 2010. možete preuzeti ovde.

Da li je dozvoljeno da doktorska disertacija ima heder, futer i druga formatiranja?

Da. U usvojenim uputstvima za doktorske disertacije („Uputstva za oblikovanje doktorske disertacije“ i „Forma disertacije“) naznačeno je kako treba da izgleda naslovna strana i date su preporuke o tipu i veličini slova, marginama, proredima i dr. Ostali detalji u vezi sa formatiranjem, ukoliko nisu navedeni, prepušteni su slobodnom izboru kandidata.

Na koji način da priložim izjave o autorstvu, o istovetnosti štampane i elektronske verzije i izjavu o korišćenju?

Popunjene izjave sa svojeručnim potpisom čine sastavni deo disertacije i nalaze se na samom kraju ukoričenog rada. Izjave pre koričenja treba skenirati i uključiti u elektronsku verziju disertacije.

Na koji način da izaberem neku od navedenih licenci?

Osnovna namena svake licence jeste da zaštiti Vaša autorska prava i da istovremeno omogući diseminaciju Vašeg rada. Izborom licence svaki autor po sopstvenom nahođenju definiše pod kojim uslovima njegovo delo može da se koristi. Više informacija o licencama kandidati mogu da pronađu na sajtu Creative Commons Srbija. U principu, radovi poput doktorskih disertacija bi trebalo da budu dostupni u otvorenom pristupu i korišćeni u nekomercijalne svrhe, za potrebe učenja i naučnog rada.

Sva dodatna pitanja možete uputiti na info@phaidrabg.rs.

Preuzmite Uputstvo za doktorske disertacije.

E-teze Univerziteta u Beogradu