Явление случайных открытий

Веб: В создании

Статус: Действующий

Продолжительность: 2012-2016

Цель

Подстицање феномена случајних открића (Serendipity) који данас представља полугу научног напретка од које се очекују највећи резултати у креирању синергетских ефеката мултидисциплинарних истраживања.

Партнеры

  • Филологический факультет
  • Университет в Белграде
  • Университетская библиотека «Светозар Маркович»

Описание деятельности

У оквиру овог циклуса угледни предавачи из земље и иностранства осветлиће различите области научног деловања у покушају да се подстакне феномен случајних открића (Serendipity) који данас представља полугу научног напретка од које се очекују највећи резултати у креирању синергетских ефеката мултидисциплинарних истраживања. У оквиру наредних догађаја у овом циклусу у Београду ће говорити угледни научници, филозофи и уметници из Шведске, Холандије, Велике Британије, САД и Србије.

Архив мероприятий

Джеймс Х. Биркс «Ницше и 2001: Космическая одиссея» (15 марта 2012 года) лекция и выставка

Контакт

Е-мейл: Адам Софронијевић
Телефон: +381 11 3370 160