Профессорский читальный зал
Радно време
понедељак – петак 8.00 – 20.00 субота 8.00 – 14.00

Број места: 18.

Локација: први спрат.

Контакт
E: pitajbibliotekara@unilib.bg.ac.rs
T: 3370506

Коришћење и позајмица
Пре уласка у читаоницу, корисник на гардероби предаје своју чланску карту и ствари (ташну, торбу, итд.).

Читаоница је намењена наставном особљу универзитета и другим истраживачима, као и читаоцима који користе докторске дисертације, грађу из Одељења реткости или књиге набављене међубиблиотечком позајмицом. Читаоница располаже богатом збирком приручника и речника. (линк иде на времеплов>колекције>приручници и речници)

За коришћење фонда Универзитетске библиотеке попуњава се реверс за коришћење књига у читаоницама, односно резервише се књига путем сервиса „Моја библиотека“.
Публикацију корисник добија од дежурног радника у читаоници.
У Професорској читаоници књига се може задржати најдуже 3 месеца. Ако се не користи 10 дана узастопно, враћа се у магацин.

Уношење својих публикација и белешки у читаонице корисник је дужан да пријави библиотекару у читаоници.

У читаонице је забрањено уношење хране и пића..