Читальный зал старых и редких книг
Радно време
понедељак – петак 8.00 – 14.00

Број места: 2.

Локација: сутерен.

Контакт
E: pitajbibliotekara@unilib.bg.ac.rs
T: 3370212

Коришћење и позајмица
Пре уласка у читаоницу, корисник на гардероби предаје своју чланску карту и ствари (ташну, торбу, итд.).

Стара и ретка књига може се користити само у Професорској читаоници и у читаоници Одељења реткости (Трезору).
Рукописне књиге, рукописна и архивска грађа, најстарије штампане књиге, старе карте, атласи, уникати и посебне реткости могу се користити само у Читаоници старе и ретке књиге.
Више о Фонду реткости (старе и ретке књиге). (линк иде на времеплов>колекције>стара и ретка књига)

За коришћење фонда Универзитетске библиотеке попуњава се реверс за коришћење књига у читаоницама.
Публикацију корисник добија од дежурног библиотекара у читаоници.
У Читаоници старе и ретке књиге публикација се може задржати најдуже 3 месеца. Ако се не користи 10 дана узастопно, враћа се у магацин.

У све читаонице је забрањено уношење хране и пића.