Читальный зал периодических изданий
Радно време
понедељак – петак 8.00 – 20.00
субота 8.00 – 14.00

Број места: 16.

Локација: приземље (улази се кроз Студентску читаоницу – велика сала).

Контакт
E: pitajbibliotekara@unilib.bg.ac.rs
T: 3370506

Коришћење и позајмица
Пре уласка у читаоницу, корисник на гардероби предаје своју чланску карту и ствари (ташну, торбу, итд.).

Читаоница се користи за читање часописа и новина и текућих бројева периодичних публикација који се налазе у слободном приступу.

Фонд садржи више од 8.500 наслова у преко 700.000 свезака. Од тога је 5.200 наслова страних серијских публикација, највећим делом на енглеском, немачком, француском и руском језику.

Више о Фонду периодике. (линк иде на времеплов>колекције>периодика)

За коришћење фонда Универзитетске библиотеке попуњава се реверс за коришћење књига у читаоницама.
Публикацију корисник добија од дежурног библиотекара у читаоници.
У Читаоници периодике публикација се може задржати најдуже 1 месец. Ако се не користи 10 дана узастопно, враћа се у магацин.


У све читаонице је забрањено уношење хране и пића.