Арт-центр
Радно време
понедељак – петак 8.00 – 16.00

Локација: први спрат.

Контакт
E: matovic@unilib.bg.ac.rs
T: 3370160

Уметничка галерија
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у Булевару краља Александра је завршила уређење својих унутрашњих просторија захваљујући донацији компаније US Steel и решила да велику салу на првом спрату посвети младим ликовним уметницима. Почев од 1. марта 2008. годинe Библиотека има своју уметничку галерију у којој, кроз једномесечне програме, представљa радовe како најталентованијих студената уметности тако и уметника по позиву.

Оваквом иницијативом Универзитетска библиотека се представља као отворена савремена академска институција свесна оправданих очекивања својих садашњих и будућих корисника за увођењем нових садржаја, проширивањем и отварањем нових креативних капацитета и реаговањем на захтев времена за интердисциплинарношћу и украштањем знања. Исто тако је позитивна намера да се позивом студентима уметности промовише високо уметничко образовање, али и да се студентима београдских факултета, истраживачима и научницима који свакодневно посећују просторе Библиотеке приближи најсавременије уметничко стваралаштво и нове идеје које наговештавају радови изабраних студената.

Уметнички савет
Селман Тртовац, Ана Адамовић, Милан Блануша, Наташа Матутиновић и Маријана Цветковић.