Студентческий читальный зал
Радно време
понедељак – петак 8.00 – 23.00
субота 8.00 – 14.00


Број места: 78.

Локација: приземље.

Контакт
E: pitajbibliotekara@unilib.bg.ac.rs
T: 3370 506

Коришћење и позајмица
За коришћење фонда Универзитетске библиотеке попуњава се реверс за коришћење књига у читаоницама, односно резервише се књига путем сервиса „Моја библиотека“.
Публикацију корисник добија од дежурног библиотекара у читаоници, коме предаје личну карту или пасош.
У Студентској читаоници књига се може задржати најдуже месец дана. Ако се не користи 5 дана узастопно, враћа се у магацин. Погледајте додатне инфо у вези са коришћењем.

Уношење својих публикација и белешки у читаонице корисник је дужан да пријави библиотекару у читаоници.

Пре уласка у читаонице, корисник на гардероби предаје своју чланску карту и ствари (ташну, торбу, итд. ), како би добио број седишта у читаоници.

У читаонице је забрањено уношење хране и пића.