Све збирке - Рукописи - Збирка рукописа

Универзитетска библиотека има 90 ћирилских рукописа писаних од XIII до XVIII века. Углавном су црквене садржине, али има и световних као што су Теодосијева похвала светом Симеуну, Душанов законик, Косовски бој и др. Међу рукописима црквене садржине највише је јеванђеља, минеја, псалтира, молитвеника. Најстарији рукопис је псалтир писан у XIII веку на пергаменту, а највећи број их је настао у XIV и XV веку.

Триод цветни
Б. м. : б. и., 139?
139?
Минеј за март и април / писар ...
Makarije
Топлица : б. и., 1536
1536
Минеј за април
Павле - писар
1541
Панегирик: (Слова и похвале св...
Манастир Тројица код Пљеваља : Манастир Тројица, 1595
1595
Псалтир с последовањем
Хопово, 1652; 1735
1652
Четворојеванђеље
Пахомије - писар
1685